Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

2018-09-18 i TV-licens
FRÅGA
Hej,I och med GDPR, har TV-försäljare rätt att lämna ut mina uppgifter till Radiotjänst när jag köpt en TV?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Radiotjänst är en myndighet som bedriver den avgiftskontroll för radio- och TV-licens. Denna avgift är lagstadgad, vilket betyder att har man en TV eller radio ska man betala denna avgift (lagrum hittar du här)

GDPR och Radiotjänst
När du köper en TV av ett företag så har TV-försäljaren en skyldighet att lämna ut köparens uppgifter, detta enligt Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta betyder att vid ett köp av en TV så samtycker du till att TV-försäljaren skickar dina personuppgifter vidare till Radiotjänst. Radiotjänst hanterar alla dina personliga uppgifter enligt följande regleringar i GDPR.

Sammanfattningsvis
Eftersom det är lagreglerat för TV-försäljaren att lämna ut dina personuppgifter till Radiotjänst borde det inte vara möjligt att köpa en TV utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid ett köp av en TV samtycker du att försäljaren skickar vidare dina personuppgifter till Radiotjänst.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo Wimby
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (49)
2021-01-30 Kan man få en profil på facebook avstängd?
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?

Alla besvarade frågor (93217)