Har pappas särkullbarn rätt att ärva min mamma?

2017-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Pappa dog 1989 han hade ett särkullebarn. Hon fick ut sin arvslott efter hans död. Nu har vår mamma avlidit. Ska pappas särkullebarn ärva henne också? Har hört att hon ska ha en tredjedel av hälften som finns kvar. Mamma hade ca 90.000 på banken. Inga andra tillgångar. Hur mycket ska särkullebarnet ha ,eller har hon redan fått vad hon ska ha?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken (ÄB) hittar du bestämmelserna om arv.

Jag kommer i mitt svar att utgå från att varken din mamma eller pappa har skrivit något testamente och att de var gifta med varandra när din pappa dog. Eftersom din pappas särkullbarn inte är arvinge till din mamma har hon därmed heller ingen legal rätt att ärva henne, jfr 2 kap 1 § ÄB.

När en make dör tillfaller som huvudregel hela dennes kvarlåtenskap den efterlevande maken som då ärver före eventuella gemensamma barn, 3 kap 1 §, 1st ÄB. När det gäller särkullbarn till den först avlidne har denne emellertid rätt att få ut sitt arv omedelbart, och behöver alltså inte vänta tills den efterlevande maken dör, 3 kap 1 §, 1st ÄB.

Särkullbarnet kan välja att avstå från hela eller delar av sitt arv, vilket innebär att denne då får ut sitt arv först vid den efterlevande makens död, 3 kap 9 § ÄB. Jag tolkar dock din fråga som att särkullbarnet här redan tagit ut hela sitt arv, och precis som du själv är inne på har hon då redan fått vad hon ska ha.

Sammanfattningsvis har inte särkullbarnet i din fråga någon legal arvsrätt efter din mamma, och eftersom hon redan verkar ha tagit ut hela sitt arv efter er pappa har hon inte rätt till något mer.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Annie Karlsson
Fick du svar på din fråga?