Har pappan till mitt barn rätt att förbjuda mig att lämna barnet med sin mormor?

2021-07-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Mitt barn är 1 år och 5 månader gammalt. Min man och jag skiljer oss och vi har fortfarande gemensam vårdnad. Han ger mig inte tillstånd att ta barnet ut till havet. Han vill inte stanna med barnet själv så att jag kan åka ensam. Han tillåter inte heller att lämna barnet med min mamma i en vecka. Har han rätt att förbjuda mig att lämna barnet med sin mormor?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.

Vad som gäller för vårdnad generellt

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.

En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).

Av 6 kap. 15 3 st FB följer att barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses, i detta fall mormor.

Vill man umgås med sitt barnbarn, får man vända sig till Socialnämnden som fattar beslut om att väcka talan i tingsrätt. Detta framgår av 6 kap. 15 a § 2 st FB.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96481)