Har överförmyndaren rätt att bestämma hur ett arv ska fördelas när det finns ett testamente?

2019-03-09 i Testamente
FRÅGA
Hej, vill veta om överförmyndare/överförmyndarnämnd har laglig rätt att bestämma hur ett arv ska fördelas när det finns ett testamente? Mina barn och jag själv skall dela på arvet efter min mor, 2 av barnen är under 18 år och skall således efter att arvsskifte och utbetalning är genomfört ha överförmyndare till sin del. Barnens far är förmyndare under bouppteckning och har ingen del i arvet...Mvh
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Svaret på din fråga är nej, överförmyndaren har inte rätt att bestämma hur ett arv ska fördelas när det finns ett testamente. Reglerna som reglerar detta finns i föräldrabalken (FB) och i ärvdabalken (ÄB).

Överförmyndarens uppgift när dina barn ärver är att förhindra att omyndiga barn missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Detta innebär i stort sätt att se till att ingen, varken vårdnadshavare eller annan, har möjlighet att ta barnens pengar till sig själva eller något liknande. Det som överförmyndaren kontrollerar är hur pengarna placeras och föräldrar kan exempelvis behöva överförmyndarens godkännande för att få placera pengarna i aktier. Föräldrarna är dessutom skyldiga att redovisa för pengarna med jämna mellanrum. (FB 9 kap 3 – 4 § §)

När det gäller testamente så är det avgörande att tolka den utifrån testatorns vilja (ÄB 11 kap 1 §). Därför har överförmyndaren ingen rätt att bestämma hur arvet ska fördelas.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till eller höra av dig till vår telefonrådgivning!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)