Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?

2021-06-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Har jag rätt att träffa mina barnbarn? Min dotter har två barn 6 och 4år gamla.jag har ingen kontakt med min dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller rätten till umgänge finns de relevanta bestämmelserna i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 15 § 3 st. FB är det barnets vårdnadshavare som ansvarar för att barnets behov av umgänge med annan (t.ex mor- och farförälder) som står barnet särskilt nära ska tillgodoses så långt som möjligt. Socialnämnden har möjlighet att väcka talan i rätten och rätten kan då besluta om umgänge mellan barnet och annan än en förälder, vilket framgår av 6 kap. 15 a § FB. I socialnämndens bedömning om talan ska väckas ska de särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Förutsatt att barnet tidigare haft en god och nära kontakt med mor- eller farförälder och att det skulle gå ut över barnet om den kontakten upphörde kan det exempelvis vara befogat för socialnämnden att väcka talan om umgänge med dessa om en av barnets förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar. Syftet med detta är att värna om barnets nära relationer.

Det kan i ett nötskal konstateras att det föreligger en rätt för barnet att umgås med personer som står barnet särskilt nära, men mor- och farföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarn. Socialnämnden har dock möjlighet att väcka talan om att barnet ska ha rätt till umgänge med mor- och farföräldrar. För att få hjälp med detta kan ni därför vända er till socialnämnden. Har ni tidigare haft en god och nära kontakt med barnbarnet så har socialnämnden troligen skäl att väcka talan om umgänge

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?