Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?

2019-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag är en äldre man som är gift och vi har tre barn tillsammans. Jag har ett barn sedan ett tidigare förhållande som jag ej har någon kontakt med idag. Jag och min fru har ett hus, min fru står som ägare på huset men vi båda står på lånen. Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller arv och äktenskap så regleras dessa i ärvdabalken (1958:637) respektive äktenskapsbalken (1987:230).

För det fall att du skulle avlida så ärver dina bröstarvingar dig dvs samtliga dina barn (2 kap 1§ ärvdabalken, ÄB). Som gift så har efterlevande make/maka rätt att ärva pga giftorätt (3 kap 1 ÄB). Gemensamma barn för dig och din fru ärver även när efterlevande make avlidit – däremot har särkullbarn alltid rätt att få ut sin arvsdel direkt.

Arvsdelen är dock inte en fast summa, utan en kvotdel. Du säger att du har tre barn med din fru och ett barn sedan tidigare. Alltså har du totalt fyra bröstarvingar som ärver dig med ¼ var. Med det sagt har de alltså inte någon arvsrätt i någon särskild egendom.

En annan del som påverkar den exakta summan som kvotandelen (1/4) ska beräknas på består av saker som tillhör dig. Du behöver inte stå som ägare på fastigheten för att den ska ingå i en bodelning och för att värdet då ska omfatta arvsrätten. Det som är avgörande är huruvida egendomen är giftorätt eller enskild egendom (7 kap 1-2§§ äktenskapsbalken, ÄktB). Som huvudregel om man inte har reglerat detta är att egendom är giftorättsgods och ska för det fall t.ex. du avlider delas lika mellan dig och din maka. Den andra halvan är din och den kommer alltså dina bröstarvingar ärva. Detsamma gäller för pengar på banken – har ni inte reglerat någonting gällande egendomen och bestämt något kring den så är utgångspunkten att den är giftorättsgods och ska komma att delas.

Räkneexempel 1: Allt är giftorättsgods
Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Om allt är giftorättsgods så kommer din fru att få 600 000 kr via bodelning och de resterande 600 000 kr ska delas mellan dina fyra barn.

Räkneexempel 2: Fastigheten är hennes enskilda egendom
Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Om fastigheten är hennes enskilda egendom så tas denna bort från bodelningen och endast det som är giftorätt ingår dvs pengarna om 200 000 kr. Enligt giftorätten får din fru 100 000 kr och dina fyra barn delar på den andra halvan om 100 000 kr.

Räkneexempel 3: Pengarna på banken är din enskilda egendom
Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Då delas huset så du och din fru får 500 000 kr vardera, sedan delar dina barn på 500 000 (fastigheten) + 200 000 (pengarna).

Räkneexempel 4: Fastigheten är hennes enskilda egendom och pengarna är din enskilda egendom
Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Skulle detta vara allt giftorättsgods så delas inget via giftorätten, utan dina barn delar på 200 000 kr.

Observera att detta kan ju varieras i all oändlighet. Du skulle kunna ha både huset och pengarna som din enskilda egendom (då delar dina barn på allt). Din fru skulle kunna ha både huset och pengarna som sin enskilda egendom (då ärver inte dina barn något från dig) etc.
(Observera dock att detta är klart förenklat – i vissa situationer så finns det andra regler som kan gå in och styra beroende på situationen).

För att enskild egendom ska inträffa vid en bodelning så krävs att man skrivit ett äktenskapsförord – har man ej det så är som sagt utgångspunkten att det ska vara giftorättsgods. I ditt fall, så som jag uppfattar din situation just nu, så skulle räkneexempel 1 gälla. Såklart kan dessa enkla räkneexempel förändras beroende på om man skriver ett testamente.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1189)
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?
2021-05-22 Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93069)