Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Undrar vad som gäller i detta fallet: Jag ärvde pengar från min pappa och min sambo och jag åkte till Sydamerika och köpte en lägenhet med dom pengarna plus pengar som jag lånat. Lägenheten står bara i mitt namn. Har han rätt att kräva halva lägenhetens kostnad nu när vi separerat ?Vi köpte även ett fritidshus i Norrland han står bara på det huset och tog ett mindre lån för det. Har jag rätt till halva huset?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du köpt en lägenhet för pengar som du ärvt samt lånat och att ni köpt ett fritidshus som din sambo står på. Jag tolkar din fråga som att din sambo står ensam på lånet till fritidshuset. Vad man har rätt till när man separerar som sambos regleras i sambolagen.

Vad säger lagen och vad ingår i bodelningen?

När ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än äktenskap så ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att ni separerade (8 § andra stycket sambolagen). Det är som sagt er samboegendom som ingår i bodelningen och med det menas er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom dina frågor berör två bostäder kommer jag fokusera på detta.

Din bostadsrätt

Med sambors gemensamma bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som någon av er har med bostadsrätt om den är avsedd som era gemensamma bostad och huvudsakligen använts för det ändamålet (5 § tredje punkten sambolagen). Även om du betalade hela bostadsrätten så innebär det att om du köpte den för att ni båda skulle bo där och ni sedan gjort det så kommer den ingå i en eventuell bodelning vilket gör att din sambo har rätt till halva lägenheten.

Ifall arvet efter din pappa ärvdes med villkor i testamente att det skulle vara din enskilda egendom så kan dock detta innebära att din sambo inte har rätt till halva lägenheten. Det kan i så fall vara så att lägenheten trätt i stället för pengarna från ditt arv och att en del av lägenheten därför är din enskilda egendom (4 § fjärde punkten sambolagen). Det framgår inte av din fråga att du ärvt pengarna som enskild egendom så jag kommer inte gå in på det närmare. Om så är fallet är du välkommen att skicka in en ny fråga eller lämna en kommentar nedanför så förklarar jag vad som gäller.

Fritidshuset

Som gemensam bostad räknas även fast egendom som till exempel ett fritidshus som någon av er äger och som är avsett som ert gemensamma hem och fritidshuset huvudsakligen innehas för detta ändamål (5 § första punkten sambolagen). Till sambors gemensamma bostad räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen). Detta innebär alltså att fritidshuset inte ses som samboegendom och alltså inte kommer ingå i en eventuell bodelning. Du har därmed inte rätt till halva huset genom bodelning.

Du kan dock ha rätt till halva fritidshuset genom så kallad dold äganderätt. För att du ska ha detta ska ni ha skaffat fritidshuset för gemensamt bruk. Du måste även ha bidragit till köpet på något sätt. Detta kan du ha gjort genom att till exempel ha gått in med pengar vid köpet. Detta innebär i så fall att du har äganderätt till fastigheten även om du inte står som ägare till den.

Sammanfattning

Om du köpte bostaden för att ni båda ska bo där och ni använt den som er gemensamma bostad så kommer den ingå i en bodelning om någon av er begär att bodelning ska ske. Din sambo kommer då ha rätt till halva värdet av bostadsrätten. Fritidshuset kommer inte ingå i en eventuell bodelning men du kan ha rätt till halva fastigheten om du bidragit till köpet och ni köpt den för gemensamt bruk.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84419)