FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn16/03/2022

Har min pappas särkullbarn rätt till arv från min mamma?

Hej min pappa dog 2013 å då framkom en halvbror som delade på hans arv. Boupptäckning gjordes och min mor fick behålla lägenheten efter utköp 2x40000 tror jag de va. Nu har mor gått bort, ska han ha del av lägenheten igen? dom var bara sambos ingen koppling till varandra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att dina föräldrar inte var gifta vid din pappas bortgång och att du och din halvbror då fick dela lika på arvet från din pappa. Generellt sätt ärver sambor inte varandra (se 2 kap. Ärvdabalken). Däremot finns den s.k lilla prisbasbeloppsregeln i 18 § andra stycket Sambolagen som innebär att om den efterlevande sambons andel vid själva hälftendelningen blir mindre än två prisbasbelopp efter att skulderna täckts, ska den efterlevande sambons andel ökas så att den når upp till nivån för två prisbasbelopp. Dock med begränsningen att endast samboegendom kan tas i anspråk, så långt denna räcker. Den avlidne sambons enskilda egendom kan inte användas för att sambon ska nå upp till två prisbasbelopp. Efterlevande sambo kan bara få så långt samboegendomen räcker. Som samboegendom räknas gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning. Prisbasbeloppet uppgår år 2022 till 48 300 kronor. Om din mammas del vid hälftendelningen av samboegendomen uppgick till mindre än två prisbasbelopp kan den ha ökats så att den nått upp till den nivån. Det här påverkar dock inte din halvbrors möjligheter till efterarv utan oavsett om prisbasbeloppsregeln används eller inte kommer han inte att ha rätt till något arv efter din mamma.

Eftersom dina föräldrar inte var gifta vid din pappas bortgång fick du och din halvbror ut ert vardera arv från er pappa direkt. Din halvbror har därmed fått ut hela det arvet han var berättigad till när er pappa gick bort. Han ska inte ärva något från din mamma eftersom det krävs ett släktskap för att få rätt till arv, såvida man inte förordnar om arvet i testamente. Han har därmed inte rätt att ta del av lägenheten. Om du är din mammas enda barn och hon inte var gift vid sin bortgång har du rätt till hela arvet, förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat (2 kap. 1 § Ärvdabalken).

Om du har fler frågor, tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Linnéa HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?