Har min makas barn någon rätt till mina tillgångar om hon dör?

Jag har inga egna barn. Min maka har egna barn. Har hennes barn någon rätt till mina tillgångar när hon dör?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till oss på Lawline.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) samt äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer med den avlidnes makens tillgångar?

Om ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller genom att någon av makarna dör ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidnes makens dödsbo (9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ingår så kallat giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allting som makarna äger som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan en make ha om den tagit emot arv eller gåva med en föreskrift om att arvet eller gåvan ska vara enskild egendom. Makarna kan även ha skrivit ett äktenskapsförord enligt vilket vissa tillgångar är enskild egendom, dessa kommer då inte att ingå i bodelningen.

När allt giftorättsgods har delats på hälften tillfaller ena hälften den efterlevande maken och den andra hälften blir tillhörande den avlidne makens kvarlåtenskap. Vem som har rätt till kvarlåtenskapen är beroende på om den avlidne maken har barn eller inte samt om de är gemensamma eller inte.

Vad händer med arvet då min maka har barn som inte är våra gemensamma?

Av din fråga framgår att din maka har egna barn, när barnen inte är gemensamma kallas de för särkullbarn. Särkullbarn ärver till skillnad från gemensamma barn direkt vid sin förälders bortgång. Om den ena maken avlider och har egna barn som inte är gemensamma ärver barnen den avlidnes kvarlåtenskap , det vill säga makens del av bodelningen (3 kap 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att om din maka avlider innan dig så kommer hennes barn att ärva 50 % av allt giftorättsgods förutsatt att inte ett testamente skrivit (dock kan din maka ej testamentera bort sina barn helt då de har rätt till arv) som huvudregel. Det som utgör enskild egendom kommer de inte att ärva.

Finns det några undantag till denna regeln?

Ja. Till huvudregeln ovan finns det en undantagsregel som kan användas då det handlar om just särkullbarn. Den efterlevande maken har enligt undantagsregeln rätt att välja att en viss andel av giftorättsgodset undantas bodelningen, eller att bodelning överhuvudtaget inte ska äga rum. Detta beslut ligger enbart hos den efterlevande maken och behöver inte motiveras (12 kap. 2 § ÄktB). Detta resulterar i att likadelningen uteblir, och den efterlevande maken behåller istället alla sina tillgångar. Det din makas barn kommer ärva är då enbart hennes tillgångar och hennes giftorättsgods, inte dina.

Så som direkt svar på din fråga så är svaret att din makas barn har ingen rätt till dina tillgångar om du inte vill att de ska ha det.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att giftorättsgodset delas 50/50 och att din makas barn då ärver hennes andel, det vill säga 50% av allt giftorättsgods. Undantaget gör det dock möjligt för dig att välja att att undanta giftorättsgods eller att en bodelning inte ska äga rum. Om detta görs kommer din makas barn inte ha rätt till dina tillgångar utan enbart din makas tillgångar.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”