Har min fru rätt till egendom som köptes innan vårt förhållande om vi skiljer oss?

2017-04-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej Jag och min fru ska kanske skilja os efter en kort period som gifta.Jag ägde min lägenhet innan, alla låt och andra papper står på mig.Har hon rätt till samtliga inventarier,bil och lägenhet fast att allt köptes innan vårat förhållande ??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hur makars egendom ska delas mellan dem vid en skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB), den hittar du här.

Om du och din fru skiljer er så ska en bodelning ske där er egendom delas upp mellan er. Det framgår av ÄktB 9 kap. 1§.

Enligt ÄktB 10 kap. 1§ är det bara erat så kallade giftorättsgods som ska delas mellan er i bodelningen. Av ÄktB 7 kap. 1§ och framgår att all din och din frus egendom är giftorättsgods såvida inte egendomen är er enskilda egendom.

En sak räknas som din enskilda egendom om det står i exempelvis ett äktenskapsförord att saken ska vara din enskilda. En sak kan även bli din enskilda egendom om du har ärvt den eller fått den i gåva med villkoret att den ska vara din enskilda. Endast det faktum att du har köpt en sak innan erat förhållande innebär alltså inte att saken blir din enskilda egendom.

Om lägenheten, bilen och inventarierna inte är din enskilda egendom så räknas de som giftorättsgods och ska därmed delas mellan er i bodelningen. Utgångspunkten i en bodelning är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna, enligt ÄktB 11 kap. 3§.

Svaret på din fråga är alltså som utgångspunkt ja, om du och din fru skiljer er har din fru normalt rätt till hälften av samtliga inventarier, bil och lägenhet om dessa inte är din enskilda egendom. Detta gäller tyvärr oavsett om du köpt dem innan erat förhållande.

Av ÄktB 12 kap. 1§ framgår dock att om det kan anses oskäligt att ditt och din frus giftorättsgods ska delas helt lika mellan er så kan du få behålla mer av ditt giftorättsgods i bodelningen. Att du och din fru ska dela lika på erat giftorättsgods skulle kunna anses oskäligt om exempelvis ni inte varit gifta längre än 5 år. En hälftendelning skulle även kunna anses oskälig om du har en betydligt större förmögenhet än din fru.

Eftersom du skriver att du och din fru endast har varit gifta en kort period skulle det alltså kunna finnas utrymme för dig att, i samband med bodelningen, argumentera för att erat giftorättsgods inte borde delas på hälften. På så sätt kan du eventuellt få behålla en större del av ditt giftorättsgods.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående vad som händer om du och din fru skulle skilja er är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?