Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?

2021-08-15 i God man
FRÅGA
Gällande dold äganderätt på en bil. Jag och min fd sambo köpte en bil för att nyttja gemensamt. Jag betalade handpenningen, jag står som ensam låntagare, samt ägare på bilen.Han har inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Lånet står på mig. Men det betalas oftast från ett gemensamt bankkonto. Kan han då säga att han bidragit ekonomiskt då bara för att det betalas från ett konto som han har tillgång till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har dold samäganderätt i den aktuella bilen.


Principen om dold samäganderätt har utvecklats genom avgöranden från framförallt Högsta domstolen (Se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.


Kort om dold samäganderätt

Principen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig. I stället presumeras samäganderätt föreligga, om:

1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning,

2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att din före detta sambo antas ha dold samäganderätt i den aktuella bilen om (1) egendomen har köpts i ditt namn, men för er bådas gemensamma användning och om (2) din före detta sambo har bidragit ekonomisk till förvärvet av bilen. Av din fråga framgår att du och din före detta sambo köpte bilen för att nyttja gemensamt, men att han inte har bidragit ekonomiskt till förvärvet av den. Detta innebär att dold samäganderätt inte bör kunna antas föreligga i ert fall.


Vi på Lawline kan hjälpa dig!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96488)