Har min familj rätt att resa hem till Sverige under Covid-19?

2020-05-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Fråga reserestriktioner till följd av Covid-19.Jag är svensk medborgare och har återvänt till Sverige efter 23 år i USA.Jag har familj i USA som "sitter fast" pga pandemin. Avsikten är att vi alla skall flytta till Sverige så fort det går.Vi har en son som blir 5 år i juni. Han är svensk medborgare genom mig.Min son och jag är dubbla medborgare i Sverige och USA.Min fru är amerikansk medborgare. Hon har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket. Vi börjar att få ett akut behov av att flytta till Sverige. Min fru kommer inte att ha tillgång till bostad efter utgången av maj. Vår son har ASD (autism) och behöver komma in i svenk skolgång och behandlingsprogram. Min fru har vistats under korta perioder (1-flera veckor) minst 10 gånger, men hon har aldrig varit folkbokförd och har inte bott i Sverige. Såleded kan hon med nuvarande regler bli nekad inträde.Jag anser att det finns synnerliga familjeskäl (se ovan). Jag behöver hjälp att tolka reglerna och hitta en strategi för att få min fru hem till mig Sverige.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

För att besvara den, tar jag avstamp i den senaste förordningen om tillfälligt inreseförbud i Sverige (2020:127).

I 1 § av förordningen står det att ett tillfälligt inreseförbud gäller i Sverige för att hindra att det virus som orsakar Covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Precis som du skriver, står det i 3 § 1 st. av förordningen att, en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas. Däremot står det i samma paragraf 3 st., att detta inte gäller om utlänningen har uppehållstillstånd i Sverige.

Därmed har din fru rätt att resa in till Sverige i och med att hon har uppehållstillstånd här. Vad gäller din son, har han rätt att resa in på den grunden att han är svensk medborgare. Med det sagt bör dina familjemedlemmar inte ha några problem att resa in till Sverige, grundat på denna förordning. Det som kan vara nödvändigt är att din fru har med sig sitt uppehållstillståndskort som hon ska ha fått när hon fick sitt uppehållstillstånd utfärdat. Denna bör hon alltså ta med sig till flygplatsen.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3567)
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?

Alla besvarade frågor (88291)