Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?

2019-08-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag har ett barn från tidigare giftermål, och är omgift. Vi funderar på att köpa hus, men undrar vad som händer med huset om jag skulle avlida? Det verkar som om min dotter från tidigare förhållande direkt har rätt till en del av huset, eller räcker det med att betala värdet av den delen direkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Om du skulle avlida är det i första hand dina barn som ärver efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom du är gift kommer däremot din efterlevande make/maka ärva före gemensamma barn. Det som skiljer i arvsrätten mellan barn från tidigare förhållanden (kallas särkullbarn) och ett pars gemensamma barn är att särkullbarnet har en möjlighet att ärva direkt efter det att deras förälder dött (ÄB 3 kap. 1 §).

Eftersom din dotter är ett särkullbarn innebär det alltså att hon kan välja att ärva efter dig med en gång (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär ju i sin tur att hon kommer ärva hälften av huset. Jag gissar att det är detta du menar när du skriver att dottern "direkt har rätt till en del av huset". Som särkullbarn har din dotter alltså både rätt till arv och en möjlighet att kräva ut sitt arv med en gång. Med det sagt finns det ju dock en möjlighet för den efterlevande maken/makan att lösa ut särkullbarnet.

Jag hoppas att jag har förstått dig rätt och att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1045)
2020-05-25 Arvskifte med särkullbarn på den avlidnes sida
2020-05-19 Särkullbarn kan jämka testamente som inskränker deras rätt till laglott
2020-05-16 Arvsrätt för make/makas särkullsbarn
2020-05-15 Hur arv fördelas då en make har särskullbarn samt gemensamma barn

Alla besvarade frågor (80294)