FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/05/2020

Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare?

Jag är läkare och arbetar inom allmänmedicin på en privat mottagning.

Jag har en anhörig som bor på ett äldreboende. Min anhöriga vill att jag skall bli hennes behandlande läkare om hon skulle bli svårt sjuk. Hon vill då att jag ska komma till boendet och vårda henne där.

Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare på det sätt jag ovan har beskrivit, även om hon bor på ett äldreboende?

Om jag, vårdtagaren och äldreboendet kommer överens om detta, vad rekommenderas ingå i avtalet för att skydda alla parter?

Jag har självklart en ansvarsförsäkring.

Skulle lawline kunna hjälpa mig att skriva ett sådant avtal alternativt hänvisa mig till någon som kan?

Lawline svarar

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga,

Utifrån vad jag funnit efter en genomsökning av rättsläget kring vård av sina egna anhöriga, finns det ingen så kallad "juridisk spärr" mot detta.

I patientsäkerhetslagens 6 kap, 1 § om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter stadgas att: hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står däri att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

Såtillvida det finns en gemensam partsvilja av vården emellan dig och din anhöriga i detta fall, bör det alltså inte föreligga något hinder för denna typ av vårdrelation. Däremot bör du se till att du följer de riktlinjer som står på den mottagning du jobbar på och bör även ha den etiska aspekten i åtanke vid ett sådant beslut.

Vad gäller upprättandet av ett avtal, kan Ni självfallet få hjälp att upprätta ett sådant avtal tillsammans med en av våra jurister, om ni finner att det är nödvändigt. Kontakta i sådant fall mig på Viktoriatomsson@gmail.com för att få mer information via en offert.

/Vänligen,


Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000