Har medlemmarna i en ekonomisk förening personligt ansvar?

2020-09-08 i Föreningar
FRÅGA
Vad är exempel på ekonomisk förening? och mer info kring detta gällande personrätten
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enkelt uttryckt så är en ekonomisk förening en ekonomisk verksamhet vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det ställer alltså krav på medlemmarna att deltar i den ekonomiska verksamheten, exempelvis som konsumenter, med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänsten. Varje medlen ska betala en insats till föreningen eller eventuellt en årlig medlemsavgift. Exempelvis är bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar två former av ekonomiska föreningar. Du hittar lagen om ekonomiska föreningar HÄR.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över personligt ansvar i ekonomiska föreningar. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, fysiska personer ansvarar alltså inte med sin privata ekonomi för företagets ingångna avtal eller skulder. Medlemmarna kan däremot förlora den egna insatsen, men det är som sagt maxtaket.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (514)
2021-06-17 Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening

Alla besvarade frågor (93218)