FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 22/07/2020

Har medlemmar i en bostadsrättsförening rätt att få ta del av styrelseprotokoll?

Utdrag från styrelseprotokoll

Har jag som medlem i en bostadsrättsförening rätt att kräva ett protokollsutdrag från ett styrelsemöte där en fråga behandlats som endast rör mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Styrelseprotokoll är inte offentliga

Styrelseprotokoll som upprättas på ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening är inte offentliga. Det är endast styrelseledamöterna och revisorn som har rätt att ta del av dem. Du som medlem i en bostadsrättsförening har därför ingen absolut rätt att kräva att få se protokoll från ett styrelsemöte, inte ens om styrelsen har behandlat en fråga som rör dig. Anledningen till detta är att styrelsen till följd av sin vårdplikt har en skyldighet att iaktta tystlåtenhet gällande sådana uppgifter som kan skada föreningen eller någon medlem. Styrelsen bestämmer med beaktande av denna vårdplikt om någon ytterligare person ska ha rätt att få se protokollet eller få ut ett protokollsutdrag över en viss punkt.

Sammanfattningsvis så har du ingen rätt enligt lag att kräva att få ett protokollsutdrag, men om det har skett ett beslut som rör dig måste du ju så klart få information om beslutet. Styrelsen är dock som nämnt inte skyldig att lämna ut ett protokollsutdrag utan de kan välja att informera dig om beslutet på annat sätt.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Hittade du inte det du sökte?