Har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?

2021-01-17 i Föreningar
FRÅGA
Hej, har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?Mvh, Petra
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Den aktuella lagen för samfällighetsföreningar är lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Föreningsstämman

Medlemmarnas har rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman (47 § första stycket samfällighetslagen). Styrelsen för samfällighetsföreningen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § första stycket samfällighetslagens).

Den rätt till insyn i föreningen som du har kan alltså endast utövas på föreningsstämman då lagen inte reglerar någon rätt till insyn utöver den du har på föreningsstämman enligt 50 § samfällighetslagen.

Vad ska samfällighetsföreningens stadgar innehålla?

Det obligatoriska innehållet i en samfällighetsförenings stadgar regleras i 28 § samfällighetslagen. Där anges bl.a. att föreningens företagsnamn, den ort där styrelsen ska ha sitt säte och hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas är uppgifter som ska regleras i stadgarna. I de obligatoriska uppgifterna ingår inte delägarnas rätt till insyn i samfällighetsföreningens ekonomi. Det spelar således ingen roll att samfällighetsföreningen i detta fall inte har skrivit något i stadgarna om delägarnas/medlemmarnas rätt att löpande få ut information om samfällighetsföreningens ekonomiska status.

Sammanfattning

Styrelsen kan vägra en delägare/medlem att löpande få ut ekonomisk status trots att det inte nämns något om detta i stadgarna. Du kan heller inte begära en extern revision eller kräva att få gå igenom bokföringen. Den rätt till insyn i ekonomin som du vill utöva kan endast utövas på föreningsstämman.

Har ni några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?