Har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?

2021-01-17 i Föreningar
FRÅGA
Hej, har man som medlem i en Samfällighetförening rätt att begära utdrag/se leverantörsfakturor?Mvh, Petra
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Den aktuella lagen för samfällighetsföreningar är lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Föreningsstämman

Medlemmarnas har rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman (47 § första stycket samfällighetslagen). Styrelsen för samfällighetsföreningen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § första stycket samfällighetslagens).

Den rätt till insyn i föreningen som du har kan alltså endast utövas på föreningsstämman då lagen inte reglerar någon rätt till insyn utöver den du har på föreningsstämman enligt 50 § samfällighetslagen.

Vad ska samfällighetsföreningens stadgar innehålla?

Det obligatoriska innehållet i en samfällighetsförenings stadgar regleras i 28 § samfällighetslagen. Där anges bl.a. att föreningens företagsnamn, den ort där styrelsen ska ha sitt säte och hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas är uppgifter som ska regleras i stadgarna. I de obligatoriska uppgifterna ingår inte delägarnas rätt till insyn i samfällighetsföreningens ekonomi. Det spelar således ingen roll att samfällighetsföreningen i detta fall inte har skrivit något i stadgarna om delägarnas/medlemmarnas rätt att löpande få ut information om samfällighetsföreningens ekonomiska status.

Sammanfattning

Styrelsen kan vägra en delägare/medlem att löpande få ut ekonomisk status trots att det inte nämns något om detta i stadgarna. Du kan heller inte begära en extern revision eller kräva att få gå igenom bokföringen. Den rätt till insyn i ekonomin som du vill utöva kan endast utövas på föreningsstämman.

Har ni några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Ranya Eliassi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97371)