Har man rätt till vårt gemensamma sparande som finns på min sambos konto ifall hen går bort?

2020-02-02 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har varit sambo i ca 12 år. Min sambo har tyvärr fått canser. Vi har vars eget bankkonto dock pengarna vi har sparat är i hennes konto. Min sambo har tre vuxna barn. Vad händer vid hennes död? Har hennes barn rätt till våra gemensamt sparande? Jag anser att jag ska ha rätt till våra sparade pengar men vad säger sambolagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du och din sambo har egna konton men att ni har sparat gemensamt på hennes konto. Frågan om du har rätt till era sparade pengar vid din sambos död berör dels precis som du säger sambolagen, men den berör också arvsrätt och vem som kommer ärva din sambo. Reglerna kring arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något samboavtal eller testamente.

Vad säger sambolagen?

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig, så ska samboegendomen fördelas mellan dem, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Ifall din sambo går bort så innebär det att ert samboförhållande upphör (2 § tredje punkten sambolagen). Det är samboegendomen som ska fördelas och med det så avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och den inte förvärvats med villkor att den ska vara enskild (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag avses t.ex. möbler och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Eftersom era sparade pengar på din sambos konto inte är inre lösöre så kommer det inte ingå i bodelningen. Du kommer alltså få behålla pengarna som finns på ditt konto, och din sambo (dödsboet) pengarna som finns på hennes konto.

Vad säger ärvdabalken?

Efter man har gjort en bodelning så är det dags för arvskifte. Det är ärvdabalken som reglerar vem som har arvsrätt efter personen som gått bort. Det är i första hand arvlåtarens (din sambos) barn som ärver din sambo (2 kap. 1 § ÄB). Sambors arvsrätt finns inte reglerad i ärvdabalken vilket innebär att de inte har någon arvsrätt genom lag. I ditt fall hade detta inneburit att din sambos barn ärver era sparade pengar.

Sammanfattning och råd

Ifall din sambo går bort så kommer du inte ha rätt till era sparade pengar genom bodelning eller arv. Jag råder dig därför att antingen komma överens med din sambo om att föra över en del av era sparade pengar till ditt konto. Det är också möjligt att din sambo kan upprätta ett testamente som föreskriver att du ska ha rätt till hälften av era sparade pengar som finns på sparkontot till exempel. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan ni kontakta oss här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84259)