FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/03/2022

Har man rätt till att avtjäna straff med fotboja om man är dömd till grovt narkotikabrott?

Hej!

Har någon som blir dömd för grov narkotikabrott och grovnarkotika smuggling rätt till fotboja?

Hen har ingen kriminell bakgrund, hen måste jobba annars går hen djupt in i ett hål av skulder, samt är hen nybliven förälder.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fotboja kallas enligt lag för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Reglerna om fotboja hittar du i lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll. Se det korta svaret på din fråga längst ner.

Innebörden av fotboja
Att få ha fotboja istället för att avtjäna sitt straff i fängelse är en möjlighet en person som är dömd till fängelsestraff kan få. Detta måste den dömde ansöka om hos Kriminalvården. När man har fotboja avtjänar man straffet i sin bostad. Att ha fotboja innebär i princip att man har utegångsförbud med vissa få bestämda tider då man har tillåtelse att lämna bostaden, (3 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll).

Vem har möjlighet att få fotboja?
Det är endast om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse som man kan ansöka om fotboja, (1 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll).

Kriminalvården fattar beslut
Om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse och väljer att ansöka om fotboja så inleder Kriminalvården en lämplighetsbedömning vid prövningen av beslutet, (9 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Man tar hänsyn till om det med tanke på brottet och dess allvar är lämpligt och rimligt att brottet ska avtjänas med fotboja. Det är exempelvis vanligt med fotboja vid mindre allvarliga trafikbrott.

Kriminalvården ställer även vissa krav för att man ska få ha fotboja, exempelvis om den dömde har en lämplig sysselsättning, så som arbete eller studier. Dessutom krävs det att den dömde har en bra och godkänd bostad. Om den dömde bor med andra personer, så krävs deras godkännande för att man ska få ha fotboja. Fotboja beviljas dock inte om brottet gäller mot en familjemedlem, eftersom det anses olämpligt.

När man har fotboja är det viktigt att följa de regler som Kriminalvården ställer upp. Man får till exempel inte dricka alkohol eller ta droger, (4 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Oftast brukar man även behöva medverka i ett behandlingsprogram. Bryter man mot Kriminalvårdens regler får man avtjäna straffet i fängelse istället.

Sammanfattningsvis
Svaret på frågan beror på vilket straff som personen dömts till. Enligt 3 § narkotikastrafflagen döms man till fängelse i lägst två år och högst sju år för grovt narkotikabrott. Som du förstår är straffskalan långt över det maximala fängelsestraffet som man får ha dömts till för att få rätt till att avtjäna straff med fotboja, och personen har därmed inte rätt till fotboja.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo