Har man rätt att få veta när ens pappa avlidit?

2019-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Har man rättighet att få veta när ens pappa avlidit eller kan pappa välja att närmast anhörig inte skall få veta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om att vara dödsbodelägare

När en person dör i Sverige registreras detta så snart som möjligt hos Skatteverket. Efter att registreringen skett har alla rätt till den uppgiften, också då givetvis nära anhöriga till den avlidne. Som bröstarvinge har du dessutom alltid rätt till en del av arvet efter din far, den så kallade laglotten (7 kap 1 § ärvdabalken). Du är därmed dödsbodelägare.

Har man rättighet att få veta när ens pappa avlidit?

I ditt fall låter det som att någon annan tagit hand om dödsboet. Denna person har en skyldighet att underrätta övriga dödsbodelägare om dödsfallet i fråga (18 kap 2 § ärvdabalken). Oavsett hur relationen sett ut mellan dig och din far kan han inte ta ifrån dig rätten till arv, förutsatt att du inte begått ett brott som förverkar din rätt till arv enligt lag (15 kap ärvdabalken). Din pappa kan alltså inte välja att dölja sitt dödsfall för dig. Du ska få underrättas om att han avlidit.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A26 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 07:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3374)
2019-09-22 Får socialtjänsten samtala med mitt barn utan att jag finns med i rummet?
2019-09-03 Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?
2019-08-28 Särbos rätt till änkepension
2019-08-27 Går det att skriva avtal om ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (72978)