Har man rätt att ärva sin styvförälder?

2020-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Ett par är gifta. Vardera så har de egna barn innan äktenskapet. A, som vi kallar ena, och B som vi kallar den andra. A har två barn med med C, de har gemensam vårdnad. B har ett barn med ensam vårdnad. A och B lever ihop från det att samtliga barn är 2, 4 respektive 6 är. Tiden går och barnen är nu vuxna runt femtio år gamla. Eftersom A har varit med B och hens barn genom hela uppväxten. Är då A, trots saknad av registrerad vårdnad, att anses som förmyndare till B's barn? Har B's barn rätt att åberopa en arvslott om A dör? A har fostrat B's barn och varit en närvarande fadersfigur.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ett barn har rätt att ärva någon som intagit en föräldraroll under barnets uppväxt, men som inte är en biologisk förälder.

Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Hur fördelas arv utan ett testamente?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar i första arvsklassen är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn. Även om B:s barn växt upp med A som en fadersfigur anses de inte vara bröstarvingar utan särkullbarn, och har inte rätt till en arvslott ur A:s kvarlåtenskap.

Möjlighet att upprätta ett testamente

B:s barn har möjlighet att ärva A om denne skulle upprätta ett testamente till förmån för dem. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt att förordna över sin kvarlåtenskap. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Denna rätt kan inte testamenteras bort. I övrigt är A fri att förordna över sin kvarlåtenskap som han vill och kan alltså låta även B:s barn ärva honom genom att upprätta ett testamente.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91098)