Har makar försörjningsplikt efter ansökan om skilsmässa skickats in?

Hej jag och min respektive har ansökt om skilsmässa. Hon har ingen inkomst men har under skilsmässan valt att bo i andrahand. Har jag försörjningsplikt för hennes utgifter?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline. För att besvara huruvida du har försörjningsplikt för din respektive kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken, förkortad ÄB. I din fråga framgår inte om ni begärt betänketid, så jag kommer redogöra för den eventuella försörjningsplikten under betänketiden om ni begärt sådan, samt försörjningsplikten efter skilsmässan gått igenom.


Efter skilsmässan gått igenom

Det ska först och främst nämnas att huvudregeln efter betänketiden löpt ut och äktenskapsskillnad ägt rum är att vardera make ska stå för sin egen försörjning och att det ekonomiska ansvaret makar försvinner. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § ÄktB).  Det finns ingen rätt för den andra maken att leva på samma standard som under äktenskapet, utan det ska vara fråga om att maken överhuvudtaget inte klarar sin försörjning.


Försörjningsplikt under betänketid

Eftersom ni fortfarande anses vara gifta under betänketiden är reglerna om underhåll under äktenskapet fortfarande tillämpliga. Detta innebär att ni som makar efter förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § ÄktB).


Jag hoppas mitt svar gett dig lite klarhet i situationen.  Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”