Har makan rätt till arv när det finns särkullbarn?

2020-02-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Fråga:Bakgrund:Ett gift par med 3 gemensamma barn. Makan avled 2010 och 2019 avled maken S.Bouppteckningen efter maken är klar 2019. Boet dock ej skiftat då fastighet såld först nu.Av de ovannämnda 3 barnen avled nu i januari-20 det ena barnet H.H är omgift och har i sin tur 2 barn Dessa är alltså särkullbarn i boet nu efter H.Min fråga: Hade H gått bort före sin pappa hade ju hans 2 barn ärvt sin farfar S som avled 2019.Nu blir det ju så att i bouppteckningen efter H har hans dödsbo en fordran i boet efter S /Hs pappa/ Kommer nu arvet efter S därmed att komma med i bodelningen/arvskiftet efter H så att Hs nya fru får del av detta arvet?? Eller går arvet efter S direkt till Hs 2 barn??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

För att hålla er anonyma ändrar jag namnen på personerna till den första bokstaven i namnet (S och hans son H).

Särkullbarnen har rätt till arvet
Är det så att H inte har skrivit något testamente är det hans bröstarvingar (barn) som har rätt till arvet som han lämnar efter sig. Detta innefattar således även den fordran som hans dödsbo har efter S, 2 kap 1 § ÄB. Dock är det så att Hs fru har rätt till arvet först om det är så att särkullbarnen avstår fram till det att även hon har gått bort. Det är med andra ord upp till Hs barn att bestämma om de vill få ut sitt arv redan nu, eller om de vill vänta med att få ut sin del av arvet till efter hennes bortgång, 3 kap. 1 § ÄB. Vill särkullbarnen vänta räknar man ut hur stor procentuell andel som Hs arv utgör av hans frus totala tillgångar efter hon har erhållit arvet, 3 kap. 9 § ÄB. Jag ska ge ett exempel på detta:

Om H lämnar 500 000 kr efter sig i arv, medan hans fru har 300 000 kr, så innebär det att de tillsammans har 800 000 kr. Hs del utgör fem åttondelar av den totala summan. Detta innebär att särkullbarnen har rätt till fem åttondelar av den summa som frun lämnar efter sig vid sin bortgång.

Något som är viktigt att tänka på är dock att frun har företräde till en del av arvet i den mån hennes egendom efter bodelningen mellan henne och H inte motsvarar totalt fyra prisbasbelopp. För år 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, vilket innebär att om hustrun efter bodelningen äger egendom som totalt motsvarar ett värde som understiger 189 200 kr så har hon rätt att ta del av så pass mycket av arvet så att hon åtminstone har denna summa. Detta är en skyddsregel för att en maka inte ska bli helt egendomslös i en sådan här situation.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är således att arvet tillhör Hs barn, men de kan själva bestämma om de vill avstå från arvet till fruns död eller ta del av det direkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1091)
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?
2020-09-04 Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (84286)