Har kunden rätt att häva köpet efter att vi reparerat varan två gånger?

Hej,

vi är ett finsk företag som säljer sina varor online och via återförsäljare.

Vi har en kund som beställde ett elektronisk produkt för över 2,5år sedan.

Producenten ger 1års garanti. Enhten har varit in för repration 2 gånger. På godwill bytte vi den sliten, och nästan värdelösa mobilen till en splitterny enhet. Det ända som den nya enheten inte längre har är ett fm radio-chip.

Enheten är likvädrig. Samma modell med nyare hårdvara.

Nu kräve kunden han återköp eftersom fm-radiot inte finns. Vi erbjud kunden att får tillbaka sitt gammalt, repererade enhet eller han få har kvar den nya.

Kunden köpte enheten via en svensk återförsäljare. Och finska lagen innebär inte återköp inom 3 år.

Måste vi efter 2,5år återköper en sliten, värdelös mobil pga den nya inte har fm-radiot längre?

Bilder kan vi gärna skicka.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Reklamationsrätt

Garanti är ett frivilligt åtagande från butikens sida, och att ni gav kunden en garanti vid köpet påverkar inte reklamationsrätten. Reklamationsrätten varar i tre år från det att kunden fått varan (23 § 3 stycket konsumentköplagen). Den innebär att om det är något fel på varan som fanns när kunden fick varan, och felet därmed beror på säljaren, så har kunden rätt att antingen få felet åtgärdat eller få en ny likvärdig vara (26 § konsumentköplagen). Detta kallas i lagen för avhjälpande respektive omleverans. Fel som visar sig först senare kan ändå anses vara ursprungliga. Inom dom första sex månaderna är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte är ursprungligt, efter sex månader är det istället konsumenten som ska bevisa att felet varit ursprungligt (20a § konsumentköplagen). Kunden har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans om det inte är oskäligt betungande för säljaren.

Avhjälpande

Det står i förarbetena till lagen att köparen inte ska behöva ta återkommande försök att åtgärda samma fel. Om samma fel återkommer efter två försök kan köparen vägra att gå med på fler försök, men är det olika fel så behöver köparen tåla fler försök (prop 1989/90 s.122). Om de fel som varit med telefonen alla är samma har kunden rätt att vägra gå med på fler försök. Om det varit olika fel kan ni erbjuda kunden att reparera den gamla telefonen igen, men ni kan inte göra det hur många gånger som helst.

Omleverans

En vara är inte likvärdig om den avviker från vad ni avtalat, så om det när kunden köpte varan var en del i konversationen att telefonen skulle ha just denna funktion så är en telefon utan FM-chip inte likvärdig. Om det inte var en del av ert avtal så är den nya telefonen inte likvärdig om mobiltelefoner på marknaden generellt sätt har FM-chip. Om FM-chip inte är normalt för mobiltelefoner och ni inte avtalat särskilt om att telefonen skulle ha det så är den nya telefonen likvärdig och ni kan erbjuda den till kunden som ersättning för den gamla.

Återköp

I första hand har köparen rätt att få avhjälpande eller omleverans. För att återköp, eller hävning som det heter i lagen, ska bli aktuellt krävs att någon av följande situationer föreligger.

Avhjälpande eller omleverans kommer inte på frågaAvhjälpande eller omleverans sker inte i skälig tid efter reklamationenAvhjälpande eller omleverans kan inte ske utan väsentlig olägenhet för köparen

(28 § första stycket konsumentköplagen)

Förutom att något av dessa kriterier ska vara uppfyllt ska felet också vara av väsentlig betydelse för köparen (29 § konsumentköplagen). I ert fall har ni erbjudit köparen både avhjälpande och omleverans, så förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet har köparen inte rätt att häva köpet. I förarbetena till lagen står det att skälig tid är några dagar, men att om särskilda omständigheter som felets art eller att varan måste skickas tillbaka till tillverkaren föranleder det så kan skälig tid vara längre (prop 1989/90 s.122). Reparation eller omleverans ska ske skyndsamt. Väsentlig olägenhet kan vara om varan till exempel har installerats i köparens hem och det därmed blir merarbete för kunden att få en ny vara, eller om kunden måste ta sig långt för att komma till en tredje parts serviceverkstad som ska åtgärda felet å era vägnar (prop 1989/90 s.122). Om det har skett flera reparationer av varan kan detta utgöra en olägenhet för kunden. Antingen om det gjorts är tredje gången som samma sak behöver lagas med telefonen, eller om det är olika fel men dessa kräver många reparationer.

Väsentligt fel

Om reparationerna är en olägenhet enligt tidigare stycke krävs även att felet är väsentligt för att köparen ska få häva köpet. Annars kan köparen ha rätt till prisavdrag som kompenserar för felet (28 § konsumentköplagen). Om felet är väsentligt ska bedömas utifrån köparens synpunkt. Felet är väsentligt antingen om det får anses vara det för kunder i allmänhet, eller om köparen kan visa att det är väsentligt för just honom. Ni ska titta på avvikelsens storlek i relation till en felfri vara.

Prisavdrag

Om ni bedömer att det är fel i varan men att priset inte är väsentligt kan ni erbjuda kunden prisavdrag. Detta ska beräknas på objektiva grunder, och det står i förarbetena att detta kan beräknas på ett ganska schablonmässigt sätt (prop 1989/90 s.126).

Sammanfattning

Om telefonen har gått sönder på samma sätt för tredje gången är ni skyldiga att erbjuda kunden antingen hävning av köpet eller prisavdrag beroende på om det är ett väsentligt fel eller inte. Om telefonen har gått sönder på olika vis kan ni erbjuda kunden att ni lagar telefonen igen så som ni har gjort. Ni kan även erbjuda kunden den nya telefonen utan FM-chip om FM-chip inte är något man normalt kan räkna med när man köper en telefon av den typ som kunden köpt.

Om ni har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är ni välkomna att höra av er till mig.

ebba.ekstrand@lawline.se

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”