Har jag som son rätt att se min pappas testamente?

Min sons pappa är omgift och har skrivit testamente. Har min son rätt att få se testamentet????

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Under den tid testatorn (personen som upprättat testamentet) är vid liv är testamentet inte en offentlig handling. Testatorn bestämmer själv om han eller hon vill visa upp testamentet. När testatorn avlidit ser reglerna dock annorlunda ut.

I 14:4 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kan man läsa att "Testamentet skall delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll".

Det är testamentstagaren (den person som ska ärva enligt testamentet) som ska se till att de legala arvingarna får del av testamentet. En legal arvinge är de personer som räknas upp i andra kapitlet ÄB, exempelvis barn, föräldrar och syskon. Om en legal arvinge anser att ett testamente är ogiltigt kan han eller hon klandra testamentet. En klandertalan måste väckas senast sex månader efter det att arvingen delgivits testamentet, 14:5 ÄB.

Sammanfattningsvis, efter sin fars död har sonen rätt att ta del av testamentets innehåll.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning