Har jag som särkullbarn rätt till efterarv om jag avstått mitt arv till förmån för min fars hustru?

2019-11-27 i Efterarv
FRÅGA
Min far avled dec 2018 och är sedan 40 år gift med en kvinna som alltså inte är min mor. Vid bouppteckning avstod jag allt för att hon skulle få sitta i orubbat bo. Hon har inga egna barn, men två syskon. Nu har hon avlidit. Har jag rätt till min fars arv nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om arv och efterarv finns i Ärvdabalkens (ÄB) tredje kapitel.

När din far avled ärvde hans hustru honom enligt reglerna i 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Enligt bestämmelsen hade du som särkullbarn (dvs. barn utom äktenskapet) rätt att få ut din arvslott direkt. Däremot är det även möjligt att, såsom du gjort, avstå från arvet tills den efterlevande maken avlider. Vid sådant avstående från sitt arv, till förmån för den efterlevande maken, har du istället rätt att ta del i boet enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § ÄB (3 kap. 9 § ÄB).

När den efterlevande maken (din fars hustru) nu avlidit träder reglerna i 3 kap. 2 § ÄB in. Bestämmelserna innebär att om någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling lever, ska som utgångspunkt hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som har den bästa arvsrätten. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över den egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Som son till din far räknas du som bröstarvinge och är därmed den som står först i tur att ärva (jfr 2 kap. 1 § ÄB).

Det bör uppmärksammas att du har rätt till en kvotdel efter din far (50%), inte en viss summa. Om boet exempelvis var värt 100.000 kronor när din far avled tilldelades hans hustru 50.000 kronor med full äganderätt (som hon kan göra vad hon vill med) och 50.000 kronor med fri förfoganderätt (innebärande att hon får lov att förbruka och slösa av tillgångarna, men inte testamentera bort dem). Om boet vid hennes bortgång istället är värt 120.000 kronor innebär det att du har rätt till 60.000 kronor i arv (50% av 120.000 kronor). Det som redogjorts för är huvudreglerna, det finns vissa undantag i 3 kap. 4-5 § om vad som gäller för det fall att boet minskat mycket på grund av att den efterlevande maken skänkt bort en stor del av tillgångarna eller att boet ökat för att vederbörande t.ex. ärvt tillgångar efter att den första maken avled.

För dig innebär detta att då du som särkullbarn gjort ett arvsavstående till förmån för din fars hustru har du rätt till efterarv nu när hon har avlidit. Utgångspunkten är att hälften av den efterlevande makens bo utgör efterarv. Som bröstarvinge står du först i tur att ärva; om du är enda barnet ärver du allt efter din far. Du kommer dock endast att ärva den hälften som är efterarv efter din far. Den andra hälften kommer att fördelas till hans hustrus efterarvingar, antingen enligt den legala arvsordningen (t.ex. hennes syskon) eller efter testamente om sådant finns upprättat.

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller i ditt fall. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92043)