Har jag rösträtt i en ekonomisk förening som min bostadsrättsförening är medlem i?

2021-03-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej! En ekonomisk förening har som medlemmar fyra olika bostadsrättsföreningar och har som ändamål, att förvalta en gemensamhetslokal, vilken medlemmarna och de boende i medlemmarnas hus äger nyttja. Ekonomiska föreningens styrelse utgörs av två representanter fr vardera brf (en ordinarie och en suppleant). Kallelse till årsstämma skall enl stadgarna ske så här: Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post. Styrelsens ledamöter och suppleanter kallas personligen. Min fråga är:Skall alla boende (medlemmar i resp brf) kallas till årsstämman, eller vem skall kallas?Jag tolkar stadgarna som att samtliga boende i de fyra föreningarnas hus skall kallas till årsstämman. Styrelsen för ekonomiska föreningen menar, att man bara kallar representanterna för varje brf, alltså de som ingår i ek föreningens styrelse. Helt horribelt anser jag och då jag sedan frågar vem som ger styrelsen ansvarsfrihet, får jag inget svar. Tacksam för en juridisk synpunkt på denna situation hälsar Helge Johansson Stenunge Allé 21 i Stenungsund 070-645 95 89
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen som har gemensamhetslokalen. I mitt svar nedan kommer jag ge ett generellt svar för vad som gäller vid årsstämma i en ekonomisk förening, eftersom att jag inte har koll på den ekonomiska föreningens stadgar i ditt fall.

Aktuella lagar

Reglerna om ekonomiska föreningar finns i lagen om ekonomiska föreningar (FL). Mitt svar kommer utgå ifrån denna lagen. Reglerna som gäller för ekonomiska föreningar gäller i många fall även bostadsrättsföreningar (Bostadsrättslagen 1 kap. 1 §)

Vilka är medlemmar i den ekonomiska föreningen?

Jag förstår utifrån din fråga att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen som har gemensamhetslokalen. Vilka som är medlemmar i en förening har stor betydelse när det gäller rätten att delta vid och rösta vid årsstämman enligt lagens bestämmelser.

Medlemmarna i en föreningen ska finnas med i ett register som styrelsen är ansvarig för (FL 5 kap. 1 §). Detta för att på ett enkelt sätt hålla koll på föreningens medlemmar.

Vem får delta och rösta vid årsstämma?

Vid årsstämman så får medlemmarna i föreningen delta och rösta (FL 6 kap. 1-2 §). Detta innebär utifrån min tolkning av din situation att det är varje bostadsrättsförening som har rätt att delta och rösta, eftersom att det är bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Det skulle innebära att det är en representant för bostadsrättsföreningarnas styrelser som troligen kommer representera din bostadsrättsförening på den ekonomiska föreningens stämma. Eftersom att det är styrelsen i din bostadsrättsförening som ska ansvara för bostadsrättsföreningens angelägenheter (FL 7 kap. 4 §)

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton Hansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96531)