Har jag rätt till vårdnaden om hundarna?

2019-03-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag om min kille har gjort slut och vi hade 2 hundar tsm som han tog med sig när vi gjorde slut och vägrar låta mig träffa dem nu. Nu är det så att den ena hunden har jag betalat hälften av och den andra har jag betalat hela summan. Jag har även betalt alla veterinär besök för hundarna och stått för alla utgifter. Vad har jag för rättigheter när det gäller hundarna? Vi hade ett ganska dramatiskt uppbrott och vill inte ha dela vårdnad med mitt ex utan vill ha ensam vårdnad av hundarna. Har jag rättighet till det och hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som behöver redas ut är vem som står som registrerad ägare på hundarna, på köpekontraktet. Om det är du då du har betalt för dem är det din egendom.

När sambor separerar ska de dela bohaget emellan sig, om en av samborna begär det och inte annat avtalas. Det som ska delas är den så kallade samboegendomen, dvs. all egendom som de har förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen). Hundarna tillhör inte bohaget även fast hundar anses som lös egendom (6 § sambolagen).

Huden som du enbart betalat antar jag att endast du står som ägare på, inga konstigheter då. Då är du ägare av den hunden och har rätt till vårdnaden om den. Den som ni har betalat häften var för betyder kanske att ni båda står som ägare på. Då blir samäganderättslagen tillämplig (1 § samäganderättslagen). Då måste en av er köpa ut den andra för att få hela äganderätten om hunden. Om ni inte kan enas kan hunden bjudas ut till offentlig försäljning då ni även kan buda och på så sätt köpa tillbaka hunden. (6 § samäganderättslagen.)

För övrigt rekommenderar diverse artiklar att endast en har vårdnaden om hunden/hundarna efter uppbrott då det kan bli stressat för hunden att flytta mellan två boenden. Rätten är alltså troligtvis på din sida om du står som registrerad ägare och eftersom du har betalat hela köpeskillingen för iaf den ena hunden.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77574)