Har jag rätt till någon del av huset min make äger om vi skiljer oss?

2020-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift sen 2015 och flyttade in till min man i ett hus. Vuxna barn, inga tillsammans står inte på huset betalar hyra och el. Har jag någon rätt till en del av huset? Vi ska skiljas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Eftersom du inte skriver något om ett eventuellt äktenskapsförord eller annat förordnande som gör egendom enskild kommer jag utgå ifrån att du och din man inte har någon enskild egendom. Detta innebär att all er egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas lika

Vid bodelningen ska vardera makes giftorättsgods listas på dennes sida. Sedan ska vardera makes skulder dras av från dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter att avdrag gjorts för skulder ska läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Makarna har alltså rätt till hälften var av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, oavsett vem som äger egendomen.

Egendomen ska sedan fördelas på lotter

Efter detta ska egendomen fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska ha efter bodelningen. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få denna i avräkning på sin lott, om det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Detta kan vara till exempel om den ena maken ensam ska ha vårdnaden om makarnas gemensamma barn. Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna avgöra om detta kan bli aktuellt, och kommer därför utgå ifrån att det inte är det.

Varje make har i första hand rätt att få behålla den egendom man själv äger (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som har mest giftorättsgods och därmed måste dela med sig till den andra maken har rätt att antingen lämna egendom, eller samma värde i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Utgångspunkten är alltså att vardera make har rätt till hälften av boet, oavsett vilken make som innan bodelningen ägde vad.

Din situation

Så länge huset ni bor i inte är din makes enskilda egendom ska det ingå i bodelningen mellan er. Detta innebär att du har rätt till halva huset. Eller, eftersom det är din man som äger det och han därför har rätt att i första hand få behålla det, så ska du få egendom eller pengar till samma värde som halva huset. Det finns även, som nämnt ovan, en möjlighet för en make att ta över en bostad. Det är dock ganska höga krav för att detta ska bli aktuellt, och jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det är aktuellt för dig.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?