Har jag rätt till mer är 50 % av huset vid skilsmässa?

2017-10-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, När jag och min man köpte vårt hus var vi inte gifta. Vi gifte oss ett år senare. När vi köpte huset gick jag in med en större kontantinsats och mäklaren tyckte då att vi skulle skriva 66% av huset på mig och 34% på min man. Så enligt fastighetsregistret äger jag en större del men har detta ändrats då vi gift oss? Vi ska nu skiljas och jag undrar om vi kommer bli tvungna att dela huset 50/50 eller om jag fortfarande har rätt till en större del. Jättetacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) Vid skilsmässa ska er egendom fördelas lika mellan dig och din man genom en bodelning. (9 kap.1 § ÄktB) I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, vilket är all egendom som inte är enskild egendom. (10 kap. 1 § ÄktB) och (7 kap. 1 § ÄktB)

Enskild egendom är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kap. 2 § ÄktB)

Om din del av huset är enskild egendom får du mer än 50%

Det är alltså bara om din del av huset utgör enskild egendom enligt någon av punkterna ovanför som du har rätt till mer är 50 % vid bodelningen. Om dina 66 % av huset inte utgör enskild egendom har alltså din man rätt till 50 % av huset vid skilsmässan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97338)