Har jag rätt till arv och hur lång tid kan jag begära det?

Jag fick reda på vem som är biologisk far till mig, han är avliden december 2018. Han har tre barn förut, två inom äktenskap och ett särkullbarn. Hans fru i äktenskapet lever. Testamente finns där hon har full äganderätt. Särkullbarnet fick ut sin arvslott. Kvarlåtenskapen uppgick till 8 miljoner ( hans del, 16 miljoner totalt) Har jag rätt till arvslott? Hur länge kan jag begära att få del av arvslotten, finns det en preskriptionstid?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida du har rätt att få ut arv efter din far samt om det finns någon preskriptionstid på denna rätt om så är fallet. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Något kommer även sägas om faderskap med hänvisning till föräldrabalken (FB).


Bröstarvingars arvsrätt

Som barn har man arvsrätt efter sina föräldrar i egenskap av bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är alltså avkomlingar till den som avlidit. Detta gäller även om din far inte varit din vårdnadshavare. Det räcker med att det finns ett registrerat och fastställt faderskap - antingen genom faderskapspresumtion eller faderskapstest. Faderskapspresumtionen innebär att den som vid förlossningen är gift med den kvinna som föder barn, presumeras vara fadern till barnet (1 kap. 1 § FB). Vem som står registrerad som din far kan du få fram via Skatteverket. Om din avlidne far inte skulle vara registrerad där räknas du inte som hans bröstarvinge och saknar då också arvsrätt i egenskap av detta.


Rätten till laglott

Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att man inte kan vägras arv efter sina föräldrar genom testamente eller liknande. Som särkullbarn har du rätt att få ut din laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller alltså även om din avlidna far har en efterlevande maka och även om det framgår av testamentet att denne efterlevande maka ska ärva hela kvarlåtenskapen. Om du som bröstarvinge inte finns med i ett testamente ska du påkalla jämkning för att få ut din laglott (7 kap. 3 § ÄB).


Preskriptionstid på laglott

Avgörande för om du förlorat din rätt att få ut din laglott eller inte är preskriptionstiden på jämkninganspråket. Du har sex månader på dig att påkalla jämkning av ett testamente efter det att du erhöll det (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Det räcker med att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren för att du ska anses ha påkallat jämkning. Om du inte gör detta inom sex månader har du förlorat din rätt att göra det - och på så sätt även förlorat rätten till din laglott.


Din situation

Det framgår inte av din fråga om eller när du erhållit testamentet. Med tanke på att du skriver att testamentet ger din fars efterlevande maka kvarlåtenskapen med full äganderätt verkar det som att du redan tagit del av det. Om så är fallet, och om det passerat mer än sex månader sedan dess har du alltså förlorat din rätt att påkalla jämkning och således även din rätt att få ut din laglott. Om så inte skulle vara fallet och att du faktiskt inte fått ta del av testamentet än så har tidsfristen inte börjat löpa än. Det innebär att du i så fall först bör kräva att erhålla testamentet och därefter påkalla jämkning inom sex månader därefter. Mitt råd är att följa följande steg i denna process: 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”