Har jag rätt till arv från min farmor enligt istadarätten?

2018-10-11 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min farmor gick bort nyligen och boupptäckning är på gång. Min far (hennes son) är sedan länge död. Visst ärver jag hans del? Kan det fråntas mig på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt vilken regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för i vilken ordning efterlevande ärver enligt lagen. Jag vill samtidigt göra dig uppmärksam på att arvsordningen i ärvdabalken till viss del kan frångås genom testamente. I svensk rätt finns en testationsfrihet innebärande att testatorn (i det här fallet din avlidne farmor) kan fördela sin kvarlåtenskap genom testamente. Testationsfriheten är dock inte utan inskränkningar.

Om inget testamente finns ärver i första hand den avlidnes barn

Bröstarvinge utgör första arvsklassen och är arvlåtarens barn. Om något av arvlåtarens barn har avlidit ärver istället dennes barn (dvs. arvlåtarens barnbarn) genom s.k. istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Istadarätten är obegränsad och kan även gälla barnbarns barn osv. De som i första hand ska ärva din farmor är således hennes barn. Nu framgår det inte av din fråga om din far var enda barnet till din farmor eller om det finns fler bröstarvingar. Om din far var enda barnet, och testamente inte stadgar annat, skulle han ärvt hela kvarlåtenskapen efter sin mor. Skulle din far eventuellt ha ett syskon ska de istället dela på kvarlåtenskapen i lika delar. Eftersom din far är avliden ärver du enligt istadarätten. Om du är enda barnet till din far ska du ärva den delen han skulle ärvt, är ni flera barn ärver ni istället hans del uppdelad i lika delar.

Om testamente finns kan arvsordningen till viss del förändras, men bröstarvinge har rätt till sin laglott

Som mitt svar inleddes med finns det i svensk rätt en testationsfrihet. Testationsfriheten innebär att testatorn i testamente kan avgöra vem som ska ärva. Genom ett testamente kan arvsordningen således förändras och vissa i arvsordningen kan göras arvslösa om det är testatorns vilja.

En bröstarvinge har däremot alltid rätt till ett visst arv, oavsett vad ett eventuellt testamente stadgar. Bröstarvinge har alltid rätt till vad som kallas laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att exemplifiera det väldigt förenklat; antag att din far skulle ärvt 100.000 kr efter sin mor men att hon testamenterat all kvarlåtenskapen till någon annan. Då skulle han ändå ha rätt till laglotten vilken skulle vara 50.000 kr (hälften av arvslotten). Enligt istadarätten har du som barnbarn, som träder in i din avlidne förälders ställe, rätt till laglotten. Är du enda barnet till din far är din laglott samma som hans skulle varit (dvs. hälften av arvslotten). Har du ett syskon delar ni på arvet och er laglott är således 1/4 var av arvslotten.

För att få ut laglotten måste det påkallas jämkning av testamente

Om din farmor skrivit ett testamente som stadgar annat och kränker din fars laglott (och i förlängningen din rätt till laglott) måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Jämkning kan ske antingen genom att du riktar ditt anspråk direkt mot testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem i domstol. Mest praktiskt brukar dock vara att framställa ditt anspråk på laglotten i samband med bouppteckningssammanträdet. Då antecknas i bouppteckningen att du gjort anspråk på laglotten. Tänk på att om ni är fler barn till din far måste ni var och en påkalla jämkning för att få ut er laglott. Jämkning måste ske inom sex månader från att du tagit del av testamentet annars förlorar du din rätt att få ut laglotten.

Sammanfattningsvis innebär det att du ärver din fars del enligt istadarätten. Är du enda barnet ärver du allt din far skulle ha ärvt, är ni flera barn delar ni på arvet efter er far. Hela arvet kan inte fråntas dig även om din farmor skulle ha skrivit ett testamente med sådan önskan. Som bröstarvinge finns det alltid en rätt till laglotten, vilken är hälften av arvslotten. För att få ut din laglott om testamente kränker den, måste du påkalla jämkning av testamentet. Begäran om jämkning måste ske inom sex månader från att du tagit del av testamentet, annars förlorar du din rätt att få ut laglotten.

Som jag redogjort för ovan ska det vara tillräckligt att du påkallar jämkning i samband med bouppteckningssammanträdet. Skulle du inte komma överens med övriga arvingar och det krävs att du väcker talan i domstol är min rekommendation att du vänder dig till en jurist för vidare biträde. Jag kan för ändamålet varmt rekommendera att du i sådana fall bokar en tid med någon av våra erfarna jurister hos Lawline. Vi erbjuder möten dels i våra lokaler, men även över e-post, Skype och telefon; det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (643)
2019-05-26 Laglottskränkning och rätt till avkastning av bortgiven egendom
2019-05-25 Gäller testamente där man ber bröstarvinge att avstå från laglott juridiskt?
2019-05-24 Kan den avlidna ta bort sina barn genom testamente?
2019-05-24 Kan en adoptivförälder ta bort en bröstarvinge från arvet, genom testamente?

Alla besvarade frågor (69309)