FrågaARBETSRÄTTFackförening 03/04/2022

Har jag rätt att få samma lön som andra arbetstagare enligt kollektivavtalet?

Hejsan! Jag vill ställa en fråga som handlar om arbetsrätten och MBL!

Om jag blir anställd i ett fastighetsbolag(kollektivavtal), med snittlön på 20 000 kr, för att senare tar reda på att mina kollegor tjänar 23 000 kr. Utöver det så är jag en medlem i X förbund.

Har arbetsgivare brutit mot lagen? Har jag rätt för att få samma lön som andra enligt kollektivavtalet?...

Tack på förhand :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först redogöra för vilken reglering som gäller i ditt fall, men ett sammanfattat svar på din fråga kommer finnas längst ner i texten.

Jag förstår din fråga som att kollektivavtalet på arbetsplatsen anger att arbetstagare har rätt till en högre lön än vad du har. Notera att kollektivavtalet kan ange särskilda bestämmelser som gör att denna bestämmelse inte är aktuell för dig, exempelvis på grund av att din anställningsform eller anställningsuppgifter är annan än dina kollegors. I mitt svar kommer jag dock utgå från att det finns bestämmelser i arbetsplatsens kollektivavtal som blir aktuella för dig och ger dig en rätt till en högre lön än 20 000 kr.

Kollektivavtalets bestämmelser kan vara tvingande

För att svara på din fråga blir det aktuellt att kolla på lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En arbetsgivare och arbetstagare som är bunden av ett kollektivavtal kan inte träffa överenskommelser som strider mot detta avtal. Sådana överenskommelser är inte giltiga. Om du är medlem i det fackförbund som har kollektivavtalet på arbetsplatsen (som ger dig rätt till en högre lön än 20 000 kr), gäller att bestämmelsen om din lön (om 20 000 kr) i ditt anställningsavtal är ogiltigt (27 § MBL).

Om du inte är medlem i det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, är inte din lön som ett anställningsvillkor ogiltigt i sig. Kollektivavtalet anses dock "normerande" även för arbetstagare som inte är medlemmar i arbetsplatsens fackförbund (se AD 1977 nr 49). Alltså, oavsett om du är medlem i arbetsplatsens fackförbund eller inte, så brukar ändå gälla att arbetsgivare ska följa kollektivavtalsbestämmelserna även på de arbetstagare som inte är medlemmar i fackförbundet. Detta är dock beroende av vad som står i kollektivavtalet och vad som har kommit överens mellan arbetsgivaren och fackförbundet.

Om man bryter mot lagen eller ett kollektivavtal kan personen som gör detta bli skadeståndsskyldig för eventuell uppkommen skada (54-55 §§ MBL).

Sammanfattning

Svaret på dina frågor är beroende av om du är medlem eller inte i det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du är medlem i detta fackförbund gäller kollektivavtalets bestämmelser för dig och andra bestämmelser än dessa är ogiltiga. I detta fall har du rätt till en högre lön.

Om du inte är medlem i arbetsplatsens fackförbund gäller att dina anställningsvillkor inklusive din lön, inte är ogiltiga i sig. I ett sådant fall har du inte rätt till högre lön på denna grund. Arbetsgivaren kan dock eventuellt bli skadeståndsskyldig för att ha brutit mot kollektivavtalet.

Min rekommendation

Min rekommendation är att du pratar med ditt eget fackförbund och ber om hjälp med hur du ska ta frågan vidare.

Om du inte är medlem i det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, så kan du gå med i detta fackförbund för att kollektivavtalets bestämmelser ska bli gällande för dig och du får därigenom rätt till lönen som anges i kollektivavtalet.

Alternativet är att prata med fackförbundet på arbetsplatsen och uppmärksamma dem om att arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet. Därigenom kan du hoppas att fackförbundet uppmanar arbetsgivaren att följa kollektivavtalet gentemot dig, men det är ingen garanti.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att du är nöjd med mitt svar! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare