FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 30/06/2022

Har idrottförening (golfklubb) rätt att utesluta mig som medlem?

Hej ,när jag anmälde en golfklubb för olaglig alkoholreklam blev jag portad i flera år. Jag vet att dom är autonoma och kan göra som dom vill och inte behöver lämna ut styrelse protokoll, men efter mitt mejl till kommun där jag påpekade problemen alkoholreklamen var jag besök och fick veta att jag inte var välkommen. Känns konstig att bli bestraffad när man rapporterar något olagligt i samhället. Klubben fick bryta med dom berörda sponsorerna och förlorade pengar så klart. Men att mobbas för en anmälan känns overkligt. Klubben måste hålla sig till Riksidrottsförbundets alkoholpolicy. Är detta i sin ordning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du efter att ha påtalat för kommun om golfklubbens alkoholreklam uteslutits som medlem ur golfklubben. Vidare ska tilläggas  jag kommer i mitt svar utgå från att golfklubben är en ideel förening. 

Utgångspunkten är att idrottsföreningar har rätt att utesluta medlemmar i föreningen på, lite förenklat, vilka grunder som helst. Detta innebär även att den uteslutna medlemmen i princip inte vid domstol kan klandra beslutet om uteslutning. Väljer medlemmen att göra det kommer domstolen att ogilla talan. 

Från det här anförda finns det dock undantag. Är det nämligen så att uteslutningen utgör diskriminering dvs. att den sker på grund av medlems exempelvis kön eller etnicitet blir uteslutningen otillåten. Så är även fallet då uteslutningen är grundad på annat, med diskriminering, jämförbart förhållande som gör uteslutningen uppenbart otillbörlig.

I ditt fall innebär det alltså att som regel har golfklubben haft rätt att utesluta dig ur klubben. Huruvida något undantag från detta kan anses föreligga är svårt att säga med säkerhet. Visserligen har du uteslutits endast på grund av att du för kommunen påtalat men detta måste ställas mot dels det faktum att du inte haft skyldighet att för kommun påtala om alkoholreklamen dels att föreningen till följd av din rapportering lidit ekonomisk skada. Vad som skulle ha blivit utfallet om talan väcks vid domstol är som nu antytts ytterst oklart. Men mot bakgrund av att kravet för att undantaget ska vara uppfyllt kräver att grunden för uteslutningen är uppenbart otillbörlig så tyder det mesta på att uteslutningen inte varit att likställas med diskriminering och därför inte otillåten av föreningen att företa.

Med det sagt hoppas jag att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ställa en fråga på nytt.

Med vänlig hälsning  

Hemen YazdanfarRådgivare