Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?

2019-10-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej, här kommer min fråga: två personer (A o B) köper en tomt med hus tillsammans, men utan syfte att bo där tillsammans utan som en investering. Endast en av dem bor i huset (A). Efter nåt år flyttar As flickvän in i huset (C). Hon äger dock inget av huset. A och C får barn ihop och bor i huset. Vad händer om A och C separerar om de inte har samboavtal? Har C någon rätt till As del av huset/ husets och markens värdeuppgång?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?
Eftersom det rör sig om två personer (A och C) som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är sambolag (2003:376) tillämplig enligt 1 §.

Vad händer när samboförhållandet upphör?
Som du redan varit inne på kan sambor utifrån 9 § i sambolagen upprätta ett samboavtal, i avtalet kan man ex. avtala om att en bodelning inte skall göras eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Eftersom A och C inte upprättat ett samboavtal kan en av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom en bodelning enligt 8 § i sambolagen.

Vad utgör samboegendom? Ska huset räknas som samboegendom?
Enligt 3 § i sambolagen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom. Samma paragraf anger vidare att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Undantagsvis kan det om förvärvet skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts ibland anses som att förvärvet gjorts för gemensam användning.

Eftersom C flyttade in ''nåt år'' efter det att A och B förvärvade huset ska huset inte anses utgöra samboegendom.
Förvärvet gjordes innan samlevnaden hade inletts, undantaget om att förvärvet skett i nära anslutning till samlevnadens inledande är inte tillämpligt eftersom C först flyttar in ''nåt år'' efter förvärvet. Med nära anslutning brukar en tid om 1-2 månader godtas.

Vänliga hälsningar,

Jonathan Lundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77246)