Har halvsyskon rätt till lika stort arv som helsyskon? Vem förvaltar dödsboet? När bör man kontakta skiftesman?

FRÅGA
Hej, min mamma dog och bouppteckningen skall göras, jag är närmast anhörig i sverige, har tre halvsyskon, lillebror utomlands och två äldre som bröt kontakten med mamma för 20 år sen, nu dyker de upp och ska ha en del av pengarna.Testamente fanns ej men min fråga är, är det ok av dem att göra så?Sen har min lillebror varit jätteansvarslös m huvudkontot o vill ha ytterligare konstiga utlägg betalda från fondsparkontot som jag verkligen inte vill gå med på, bör jag kontakta en skifteman?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till arv?

Om jag har tolkat det rätt så har du och dina tre halvsyskon samma mamma och det finns ingen make eller liknande med i bilden. Ni fyra barn är då din mammas s.k. bröstarvingar och har rätt till lika stor "lott" vardera av er mammas arv, 2 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Dvs, det är korrekt att även dina tre halvsyskon ska ha samma del av arvet som du.

Förvaltning av dödsboet

Dödsboet är en juridisk person och enligt 18 kap 3 § ÄB får boet endast ådra sig skulder för begravning och bouppteckning etc, andra skulder boet ådrar sig är inte gällande förutom om tredje man är i god tro. Dödsbodelägare (dvs. du eller din syskon) kan enligt 18 kap 6 § ÄB bli ersättningsskyldiga för uppsåtligt eller vårdslöst orsakade skador på boets vård eller förvaltning.

Om ni dödsbodelägare inte kan komma överens eller sköta boet ordentligt till bouppteckningen kan någon av er dödsbodelägare begära en särskild boutredningsman enl. 19 kap 1 § ÄB.

Dvs, det kan vara så att din lillebror kan bli ersättningsskyldig om han t.ex. tagit ut pengar från din mammas konto under dödsboets utredning. Det finns även möjlighet för dig att begära en boutredningsman.

Bouppteckning, arvskifte samt skiftesman

Efter att en person har avlidit ska dödsboet först göra en bouppteckning, för att därefter skifta boet, vilket kallas arvskifte. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter, 20 kap 1 § ÄB. Bouppteckningen är listan över tillgångar och skulder som din mamma hade på dödsdagen, 20 kap 4 § ÄB.

När bouppteckningen är klar kan arvskiftet ske. Arvskiftet förrättas av er arvingar, 23 kap 1 § ÄB. Det är vid arvskiftet som din mammas kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan er arvingar. På en begäran av en delägare, t.ex. dig själv, ska rätten utse någon att vara skiftesman, 23 kap 5 § ÄB. Arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet.

Dvs, det är möjligt för dig, att hos tingsrätten, begära att en skiftesman ska skifta din mammas bo. Om du således tror att ni inte kommer kunna komma överens på ett bra sätt kan det vara en idé att begära en skiftesman, däremot kommer kostnaderna för denne att betalas ur din mammas dödsbo.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1110)
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?
2021-09-26 Faktura till avliden

Alla besvarade frågor (96356)