Har ett särkullsbarn rätt till sin den andra makens dödsbo?

2017-09-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Blir ett särkullbarn till den först avlidne maken automatiskt dödsbodelägare i boet efter den sist avlidne, eller beror det på om arv utkrävts eller inte när den första gick bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett särkullbarn har inget direkt arvsrätt i sin styvförälders dödsbo. Särkullbarn kan välja att avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder. I sådan fall får särkullbarnet istället ett efterarv efter den andra avlidna maken enligt sin arvslott. (3 kap 2 § Ärvdabalken)

Som exempel: A och B är gifta. A har ett särkullbarn, C. A och B har inga gemensamma barn och inga testamenten. När A dör är boet värt 100. Bodelningen ger B 50 med full äganderätt och C 50. C väljer att inte ta ut sitt arv direkt, till förmån för B som då har A:s 50 med fri förfoganderätt. När B sedan dör är boet värt 120. Boet ska då ge 60 till C.

Hoppas det besvara din fråga!

Amanda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97623)