Har ett särkullbarns barn och barnbarn arvsrätt?

2018-11-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Har särkullsbarns barn, barnbarn etc. arvsrätt (på liknande sätt som ett gift pars gemensamma bröstarvingar)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När en förälder avlider är förälderns barn först att ärva honom/henne, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Om föräldern är gift och det därmed rör sig om gemensamma barn, får dock barnen vänta med att ärva den först avlidne föräldern. Istället får barnen ärva först när båda föräldrarna har gått bort. Detta gäller bara gemensamma barn.
Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut arv efter sin förälder direkt vid dennes bortgång. Detta oavsett om den avlidne föräldern skulle vara gift och ha barn inom äktenskapet, 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Skulle det vara så att en förälders barn (gemensamt barn eller särkullbarn) inte är i livet när föräldern dör, men ett barnbarn lever, ärver barnbarnet det som barnet skulle ha ärvt. Barnbarnet träder på så sätt i stället för barnet. Bara om det inte finns några avkomlingar till förälderns barn kvar i livet när föräldern dör, får istället förälderns syskon/föräldrar ärva. Barnbarn och barnbarnsbarn osv. har på så sätt alltid förtur att ärva.

Svar på din fråga
Det ovan sagda innebär att ett särkullbarns barn, barnbarn etc. har arvsrätt efter särkullbarnets förälder.
Vad gäller ett gift pars gemensamma bröstarvingars barn och barnbarn har dessa också arvsrätt men måste vänta tills att båda de gifta makarna har gått bort innan de får ut sitt arv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69126)