FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/01/2019

Har ett familjehem rätt att begära vårdnadsöverflyttning för ett barn som placerats där?

Hej är familjehem åt en liten pojke på 3,5år, han har bott hos mig i 2,5 år och känner inte sina föräldrar och intresset är jätte dåligt från dom, har jag rätt att begärs vårdnad om han? Han var lite över 1 år men ingen anknytning och var som ett nyförlöst spädbarn där nacke ej kunde hållas mm. Pojken har Downs men utvecklas jätte mycket och idag kam han äta, dricka och gå själv. Kommunen jag arbetar för vägrar gå in i vårdnads frågor och jobbar inte för pojkens rätt utan föräldrarnas. mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna jag kommer att förhålla mig till finns i föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU). Det framgår inte i frågan om pojken är placerad hos dig med grund i LVU eller SoL. Det gör dock ingen skillnad för själva svaret på din fråga, men blir relevant i förhållande till vilka lagregler som aktualiseras.

Du har rätt att begära vårdnad om pojken

Socialnämnden ska överväga en överflyttning av vårdnaden då pojken bott hos dig i 3 år, LVU 13 § jämte SoL 6:8. Du kan dock själv ansöka om en överflyttning av vårdnaden redan nu, trots att det inte har gått 3 år. Du har möjlighet att ansöka till socialnämnden i din kommun om att vårdnaden om pojken ska flyttas över från hans föräldrar till dig. Socialnämnden ska då bedöma om det är lämpligt att vårdnaden överflyttas. Om socialnämnden finner att det är lämpligt så ska de väcka talan om det i domstolen, som sedan kommer att avgöra frågan, FB 6:8.

Den viktigaste omständigheten i en fråga om vårdnadsöverflyttning är principen om barnets bästa, FB 6:2 a. Det vill säga, vad kommer pojken att må bäst av? I och med att du säger att pojken inte har någon anknytning till sina föräldrar och att det inte heller finns något intresse hos dem vill jag mena att dina chanser att överta vårdnaden är goda. Att pojken har bott hos dig sedan han var så pass liten talar också för att en överflyttning av vårdnaden är det mest lämpliga. I och med pojkens unga ålder och hans diagnos antar jag att han har ett särskilt stort behov av trygghet och kontinuitet, vilket jag vill mena kommer att tillgodoses bäst genom att du får överta vårdnaden.

Sammanfattning

Utifrån de omständigheter som du har angett vill jag mena att en överflyttning av vårdnaden från pojkens föräldrar till dig är det som är mest förenligt med principen om barnets bästa. Det är därför mycket möjligt att en domstol skulle döma till din fördel. Min rekommendation är att du antingen:

1. kontaktar socialnämnden i din kommun om att vårdnaden ska flyttas över till dig. Det ligger därefter på socialnämnden att bedöma frågan och eventuellt väcka talan i domstol, eller
2. väntar ett halvår på att socialnämnden självmant tar upp frågan om vårdnadsöverflyttning vilket de enligt lag ska göra då pojken har bott i familjehemmet i 3 år.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”