Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

Hej,

Jag känner en man som har varit gift tidigare och skilde sig. Äktenskapet har sket i ett EU-land för många års sedan och var registrerat här i Sverige. Paret skilde sig här i Sverige, men ingen av dom registrerat skilsmässa i den EU-landet, där gått dom in i äktenskapet. Dom syns i alla registret som äktenskap där i den EU-landet.

Manen gifte sig om här i Sverige, trots att hans skilsmässa är inte registrerad i den andra landet.

Är det bigami? Är det lagligt att vara gift i två olika länder med två olika kvinnor?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB), brottsbalken, och Bryssel II-förordningen.

Tvegifte är olagligt

Den som är gift får inte ingå ett nytt äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB). Ingår den som är gift nytt äktenskap dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).

Bryssel II-förordningen reglerar att äktenskapsskillnader meddelande i ett EU-land erkänns även i andra EU-länder

Eftersom jag inte vet vilket EU-land din fråga syftar på och vilka regler som gäller i det landet kommer jag att besvara din fråga på ett generellt plan.

I Bryssel II-förordningen föreskrivs att äktenskapsskillnader meddelade i ett EU-land ska godkännas även i andra EU-länder. Sverige omfattas av nämnda förordningens tillämpningsområde (art. 1.1 a Bryssel II-förordningen). Detta innebär att det EU-land som den vederbörande har ingått äktenskap i ska erkänna dennes äktenskapsskillnad i Sverige. Detta EU-land har inte som huvudregel rätt att vägra godkänna den svenska äktenskapsskillnaden. Undagsvis kan dock landet i fråga göra det, till exempel i de fall där erkännandet av äktenskapsskillnaden uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i det landet. Denna omständighet torde inte vara vanligt förekommande.

Svensk rätt gäller i Sverige

Observera dock att svensk rätt dömer till straff enligt sina nationella regler. Den vederbörande har skilt sig i Sverige och har därmed inte begått något brott när denne ingått ett nytt äktenskap, oberoende av om landet han ingått äktenskap i godkänner hans äktenskapsskillnad i Sverige eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000