Har ett barn från exmakes tidigare äktenskap rätt till arv?

2019-12-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mamma gick bort i augusti. Hon och pappa har varit ett par sedan 1993. Min mamma var tidigare gift med en man som gick bort i cancer 1992. Han hade en dotter född 1987 som min mamma endast träffade ett fåtal gånger pga hennes exmans sjukdom. Dottern bodde tillsammans med sin mamma. Vid mammas bodelning dök dottern till mammas tidigare man upp. Enligt bodelningen har hon rätt till 1/3 av syskonens arv. Jag och min syster är chockade av situationen. Vi ska dela arvet efter vår mamma med en för familjen, helt okänd person. Då mina föräldrar hade köpt hus i slutet av 90-talet, ett hus som min pappa fortfarande bor kvar i , kan han tvingas lämna huset då han pga sin arbetssituation inte har möjlighet att lösa ut den här dottern som tillhör en man min mamma tidigare var gift med. Min mamma har inte efterlämnat sig något testamente, så för oss i familjen känns det inte som om hon hade vetskap om att arvet skulle delas på tre barn. Definitivt inte med ett barn som inte är hennes och som inte har någon relation till.I dödsboet efter mammas tidigare man fanns inga tillgångar, utan skulder på ca 49 000 :-. Min mamma fick enligt dokument vi funnit, 4 basbelopp i försäkring SPP på lite under 200 000 kr. Dottern ska enligt samma dokument fått ut ca 67 000 :-Stämmer det att min mammas ex-mans dotter som inte haft någon relation till varken vår familj eller till min mamma nu kan göra så att min pappa måste gå ifrån sitt hus som han och mamma bott i över 25 år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa dig genom att besvara din fråga.

Eftersom det är en fråga om arv och personer som varit gifta så finns lagar om det i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag tolkar frågan som du undrar om den okända dottern, låt oss kalla henne A, har rätt till arv. Detta bero på vad som hände när din mammas exmake dog. Som huvudregel har A ingen rätt till arv efter din mamma om det normala händelseförloppet utspelade sig vid exmakens död. Detta följer av särkullbarns rätt till arv enligt 3 kap. 1 § ÄB och att i svenskrätt ärver enbart biologiska barn, 2 kap. 1§ ÄB. I nästa stycke ska jag förklara varför så är fallet.

Eftersom A enbart var barn till en av makarna i äktenskapet mellan din mor och exmaken så var hon ett s.k särkullbarn. Normalt har barn rätt till arv från sina föräldrar om de är gifta först när den andra föräldern dör. Den andra maken ärver nämligen före barnen, 3 kap. 1§ ÄB. Undantaget från detta är just särkullsbarn. De har nämligen rätt till arv direkt. Detta följer av andra meningen i ärvdabalkens första § i tredje kapitlet. Har A tagit ut sitt arv redan här så har hon ingen rätt till arv från er mamma. Efter henne har i första hand enbart ni barn rätt till arv, 2 kap. 1§ ÄB. Men samma regel gäller här som ovan, d.v.s att er pappa har rätt till arvet först och ni barn får vänta till han dör, 3 Kap. 1§ ÄB Detta förutsätter dock att din pappa och er mamma var gifta, var de inte de så ärver ni barn direkt, 2 kap. 1§ ÄB.

Alltså som huvudregel har A inte rätt till arv i situationen ni beskriver. Det finns dock en situation där A har rätt till arv nu. Det är om hon avstod från sin rätt till arv vid första exmakens död, 3 kap. 9§ ÄB. Då det inte framgår av din fråga om A har gjort detta kommer jag nedan utreda det scenariot. Men kom ihåg att huvudregel är att A inte har rätt till arv från din mamma eftersom hon inte är hennes barn, 2 kap. 1§ ÄB.

När din mammas ex man dog

Om A avstod sin rätt till arv vid exmakens död så har hon rätt till efterarv från sin far, vilket innebär att hon har rätt till den kvotdel av din mammas arv som anses vara kvar från er exmaken, 3 kap. 2§ ÄB. Ifall inte exmaken och din mamma hade äktenskapsförord som kan förskjuta fördelningen så är huvudregel att när äktenskaps avslutas, t.ex när ena maken avlider, så räknas hälften av tillgångarna som vardera makes, se Äktenskapsbalkens 7 & 9 kapitel. Detta innebär att hälften av din mammas tillgångar räknas som arv från exmaken, d.v.s något som A har rätt att ärva genom efterarv, 3 kap. 2 § ÄB. Eftersom det är en kvotdel så kan den absoluta summan som A ha rätt till öka eller minska med tiden, hon har alltid rätt till hälften av din mammas kvarlåtenskap.

När din mamma dör

När din mamma dör ska det första som sker i bodelningen vara att pengarna som anses vara efterarv från exmaken avskiljs, 3 kap. 6§ ÄB. Alltså ska hälften av din mammas arv avskiljs och går till A som efterarv från Exmaken. Eftersom ni som är barn till er mor och hennes nya far inte var barn till exmaken så har ni ingen rätt till denna del av arvet, utan det går oavkortat till A. Sedan ska en bodelning ske enligt Äktenskapsbalkens regler och ett arvskiftet ska ske av er mammas arv. Här kommer dock er Pappa ha arvsrätt före er med, 3 kap. 1§ ÄB. (Igen förutsatt att de var gifta)

Sammanfattning

Som jag skrev ovan så har A inte någon rätt till arv från er mor som huvudregel. Men om hon avstått från sitt arv från Exmakens vid hans död så har hon rätt till arv när din mamma dör, rent juridisk är detta inte arv från er mamma utan efterarv från exmaken. Hon har då inte rätt till ⅓ av arvet utan ½ av arvet från er mor.

Värt att nämna att de inte finns någon skälighetsregel eller liknande som skyddar er pappa i den situationen. Den enda regel med liknande effekt är att er pappa alltid har rätt att ha fyra prisbasbelopp (fyra prisbasbelopp är 189 200‬ kr 2019) efter din mammas död om de var gifta, 3 kap. 2 stycket 1 § ÄB. Vid en sådan beräkning ska man dock först räkna in de pengar som är hans egna samt den hälft han ärver från er mor. Först om de inte når upp till fyra prisbasbelopp så får han del av de pengar som A har rätt till.

Jag hoppas jag har besvarat frågan på ett tydligt sätt.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81721)