Har en testamentstagare rätt till möbler och andra saker från den avlidnes hem?

2021-08-31 i Testamente
FRÅGA
Min far har avlidit. Min mor för tio år sedan. Det finns ett testamente. En särbo får hälften av tillgångar samt ett antal legat. Jag är enda barnet och får mitt morsarv samt hälften av fars tillgångar. Min fråga är om särbon har rätt till hälften av möbler och saker från mitt fars hem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB), så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.


Några begreppsförklaringar

I Ärvdabalken kallas den som skrivit testamentet (alltså din far så som jag tolkar det) för testator. Den som ska ta emot arvet enligt testamentet (alltså din fars särbo som jag tolkar det) kallas för testamentstagare. Om det är förordnat i testamentet att visa specifika saker eller en specifik summa pengar ska tilldelas en specifik person så kallas dessa ägodelar för legat. Den som tar emot legat kallas legatarie. Någon som enligt testamente ska få en viss andel av kvarlåtenskapet kallas universell testamentstagare (11 kap. 10 § ÄB). Det är universella testamentstagare, övriga arvingar till den avlidne och efterarvingar till den tidigare avlidna makan (din mor) som tillsammans är dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under tiden dödsboet utreds (18 kap. 1 § ÄB).

Särborns rätt i detta fall

Jag tolkar din fråga som att din fars särbo enligt testamentet har rätt till vissa legat. Legat ska delas ut till legatarien före det att arvet fördelas (11 kap. 2 § ÄB). Av din fråga tolkar jag det som att du undrar hur resterande kvarlåtenskap ska delas upp, alltså efter det att de antal legat som din fars särbo tilldelats i testamentet räknats bort. Eftersom din fars särbo enligt testamentet också har rätt till hälften av din fars tillgångar så är särborn universell testamentstagare och därför också dödsbodelägare.

Eftersom dödsbodelägarna tillsammans ska ta beslut om dödsboets tillgångar så innebär det att ni tillsammans måste bestämma om hur arvet ska fördelas. Särborn har inte automatiskt rätt till specifika möbler eller saker från din fars hem om inte dessa saker beskrivs som legat i testamentet. Särborn har rätt till hälften av din fars tillgångar enligt testamentet men exakt vilka tillgångar dessa ska utgöra får ni alltså försöka komma överens om tillsammans.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96548)