har en syster rätt till efterarv om det finns ett testamente till förmån för någon annan?

2020-11-13 i Testamente
FRÅGA
Min bror gick bort i september och har en sambo som gick bort några veckor efter honom. Han har inga barn och jag är närmaste släkting kvar i livet (syster). Ärver hennes barn min bror om han har skrivit testamente till sambon?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB)

I vanliga fall erhåller testamentstagaren egendom med full äganderätt. Testatorn har dock rätt att bestämma annat. Detta innebär då att egendom som någon har fått pga testamente blir dennes egendom som denne kan fritt förfoga över samt testamentera bort såvida det inte framgår något annat.

I detta fall så har din bror testamenterat till förmån för sin sambo. Hans egendom övergår då till sambon. Den egendom som hon fick av testamentet erhåller hon med full äganderätt, om det inte framgår annat. Sambons barn kommer då ärva efter henne (inklusive din brors egendom som har övergått till sambon pga. testamentet).

Du som syster har endast rätt till arv om det i testamentet finns ett förordnande om efterarv utan närmare precisering (12:1 ÄB). Om sådant förordnande finns inte i testamentet så har du ingen rätt till efterarv.

Det korta svaret skulle vara ja, sambons barn kommer att ärva efter henne och det omfattar också all egendom som hon har fått av din bror pga. testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2842)
2021-05-16 Kan jag bevittna min mosters testamente?
2021-05-15 Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång

Alla besvarade frågor (92309)