Har en sambo rösträtt för sambons fastighet i en samfällighetsstämma?

2020-03-12 i Föreningar
FRÅGA
behöver en sambo fullmakt för att rösta på samfällighetsstämma om hon inte är registrerad som ägare till fastigheten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Man måste vara medlem för att rösta
Svaret på din fråga är ja, det behövs en fullmakt för att sambon ska få rösta åt sin sambo som inte närvarar på stämman.

För att sambon ska ha rätt att rösta på samfällighetsstämman krävs det att hon är ägare av fastigheten eftersom det endast är ägare som är medlemmar i samfälligheten. Med tanke på att endast den ena sambon står registrerad som ägare av fastigheten rör det sig inte om ett delägarskap i den mening som behövs för att rösträtt ska infalla. Även om det skulle föreligga en så kallad "dold samäganderätt" där sambon har varit med och betalat på fastigheten så är inte detta tillräckligt eftersom det i detta fall även måste vara tydligt för allmänheten i form av registrering. För att hon ska kunna rösta åt sin sambo som inte har möjlighet att närvara behövs därför en fullmakt från ägaren av fastigheten, 49 §. Ett exempel på hur fullmakten kan utformas kan du se här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll