Har en medlem i en bostadsrättsförening rätt att ta del av kvitton?

Hej,

Vilken rätt har jag som medlem i en bostadsrättsförening att granska vissa ekonomiska verifikationer?

Det är främst transaktioner som ingår i posten "Möteskostnader" i årsredovisningen som intresserar mig.

När jag har ställt frågan till föreningen så hänvisar de till Revisorn som i sin tur hänvisar till sin tystnadsplikt.

Personligen så anser jag att upplysa om denna punkt inte skadar föreningen eller enskild medlem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar och i 9 kap. 14 § bostadsrättslagen förtydligas att 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller för bostadsrättsföreningar.

Av 7 kap. 11 § EFL framgår att styrelsen är skyldig att på föreningens årsstämma lämna upplysningar om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av bl.a. föreningens årsredovisning, om styrelsen anser att det kan ske utan att föreningen drabbas av en väsentlig nackdel. Om styrelsen inte anser detta är styrelsen skyldig att lämna upplysningen till föreningens revisor inom två veckor. Därefter har revisorn en månad på sig att yttra sig över upplysningen. I ett sådant yttrande kan det t.ex. framgå om upplysningen borde ha föranlett en ändring av revisionsberättelsen.

Du har alltså ingen ovillkorlig rätt att ta del av de aktuella kvittona, men du kan i enlighet med det ovanstående begära att få ”upplysning” om de dem.

Vidare kan det vara värt att notera att en hyresnämnd kostnadsfritt kan medla i en tvist mellan dig och bostadsrättsföreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”