FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad10/12/2020

Har en make rätt att sälja fast egendom i form av en gård och vad kan maken i så fall göra med pengarna?

Hej.

Jag o min man lever åtskillda.

Han äger en gård på ett värde runt 13 miljoner minus skatter o lån.

Han ska sälja den om några månader.

Vi har inte äktenskapsförord.

Vad kan han göra med pengarna för sin gård? Han borde ge mig en del av den men kan han när han sålt gården ge dem till nån annan ,vi lever ett dåligt äktenskap.

Vilket är bäst skilja sig innan el efter han sålt gården ,känns som han vill lura mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din situation som att du är gift, men att du och din man inte bor ihop. Han bor på sin gård som han snart ska sälja. Utifrån de omständigheter som finns i din fråga, tolkar jag det som att du vill ha svar på följande frågor:

1. Vad han kan göra med pengarna för gården,

2. om det spelar någon roll om skilsmässa sker före eller efter försäljningen av gården för att du ska få ta del av pengarna.

I mitt svar till dig kommer jag att utgå från dessa frågor, och börja med att precisera utgångspunkten i din situation för att sedan titta på eventuella undantag. I slutet av mitt svar kommer jag lägga till en sammanfattning och rekommendationer på vad du kan göra härnäst.

Regler om äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken, som jag kommer förkorta med ÄktB.


Har din man rätt att sälja gården och vad kan han i så fall göra med pengarna?
Du skriver att du och din man inte bor ihop, utan att han bor på sin gård som han snart kommer att sälja.

Huvudregeln är att varje make sköter sin egendom och sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att man själv bestämmer över sin egendom och sköter sina egna skulder i ett äktenskap. Då gården är din makes egendom, kan han själv bestämma över den. Om han väljer att sälja den, blir också pengarna för gården hans egendom och kan bestämma över dem själv.

Till huvudregeln finns undantag. En make får inte utan den andre makens samtycke göra sig av med fast egendom som inte är makars gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods (7 kap. 5 § 2 stycket ÄktB). För att lättare förstå vad detta betyder, kommer jag först förklara vad begreppet giftorättsgods betyder och sedan applicera denna regel på din situation.

I ett äktenskap skiljer man på 2 olika sorters egendom. Den ena egendomen är giftorättsgods och den andra egendomen är enskild egendom.

Enskild egendom är egendom som har bestämts att den endast tillhöra den ena maken och ska därför inte heller delas på genom skilsmässa och bodelning. Enskild egendom kommer till genom:

- ett äktenskapsförord som anger att egendomen ska vara enskild
- en gåva från någon annan än den andra maken med villkor om att det är enskild egendom
- egendom som make ärvt genom testamente i form av enskild egendom
- egendom som make fått genom försäkring med villkor om att det ska vara enskild egendom
- eller egendom som tar över annan enskild egendoms plats, om det är bestämt att denna egendom ska göra detta.
(7 kap. 2 § 1 stycket ÄktB).


Giftorättsgods är allt annat som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Till exempel, om du får ett halsband av någon i gåva och det framgår vid överlämnandet av halsbandet att det ska vara din enskilda egendom, då blir denna din enskilda egendom. Om du istället får halsbandet i gåva utan ett villkor om att den ska vara din enskilda egendom, kommer denna räknas som ditt giftorättsgods.

Om det finns ett villkor som säger att din mans gård är hans enskilda egendom, då kan han göra vad han vill med gården. Finns inget villkor om enskild egendom, då är hans gård hans giftorättsgods och han har då inte rätt att sälja den utan ditt godkännande, även om du inte bor tillsammans med honom på gården. Du kan i så fall berätta för honom att du inte vill att han ska sälja sin gård och försöka hindra köpet redan här.

Det som kan hända om du inte godkänner försäljningen är att din man kan ansöka hos domstol att de ska tillåta försäljningen istället (7 kap. 8 § ÄktB). Det betyder att om du inte lämnar samtycke till försäljningen, kan han ansöka hos domstol att få tillåtelse till försäljningen av gården.


Skilsmässa innan försäljning
Vid en skilsmässa så ska egendomen i äktenskapet delas upp vid en så kallad bodelning. I denna bodelning kommer den egendom som är giftorättsgods att ingå, och inte den enskilda egendomen (10 kap. 1 § ÄktB). Så om det inte finns ett villkor om att din mans gård är hans enskilda egendom, så är gården hans giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa.

Om ni har några skulder, kommer de att täckas med ert giftorättsgods (11 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Det som återstår efter att skulderna är borttagna, kommer att läggas ihop och sedan delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Ett exempel: Din man har som giftorättsgods gården till ett värde av 13 miljoner kronor och en skuld på 1 miljon kronor. Du har egendom som är giftorättsgods som är värt 10 miljoner kronor. Då kommer först hans skuld att tas bort med hjälp av hans giftorättsgods, och han kommer att ha 12 miljoner kronor kvar i giftorättsgods. Era giftorättsgods kommer sedan att slås ihop och delas lika. Detta blir då 10 miljoner kronor + 12 miljoner kronor som blir 22 miljoner kronor, och av dessa kommer ni få 11 miljoner vardera.

Det betyder att du fortfarande kommer att kunna få ta del av värdet av gården om du begär skilsmässa och bodelning sker innan han säljer sin gård.


Skilsmässa efter försäljning av gården
Om din man har sålt gården och gjort sig av med summan som han fått av försäljningen kan den summan ändå ingå i bodelningen (11 kap. 4 § 1 stycket ÄktB). För det krävs att:
- maken utan samtycke minskat sitt giftorättsgods
- det ska ha skett inom 3 år före talan om skilsmässa väcktes
- det ska handla om en minskning av inte obetydlig omfattning

Din mans gård är värd ungefär 13 miljoner kronor, och din man väljer att ge bort denna summa pengar efter försäljningen. Det är en stor summa pengar som han gör sig av med. Då ska den summan pengar fortfarande ingå vid er skilsmässa, om detta sker inom 3 år före talan om skilsmässa väckts och du inte har godkänt att denna summa pengar försvinner ur hans giftorättsgods.


Sammanfattning
Om det inte finns något villkor om att din mans gård är hans enskilda egendom, kan du försöka hindra försäljningen genom att inte godkänna den. Din man då istället ansöka om tillåtelse att sälja gården hos domstol.

Skulle din man ändå sälja gården, kan han göra vad han vill med pengarna, då det fortfarande är hans egendom som han själv bestämmer över. Om du begär skilsmässa innan försäljningen av gården, kommer värdet av hans gård räknas med i hans giftorättsgods om det inte finns något villkor om att det är hans enskilda egendom.

Begär du istället skilsmässa efter försäljningen, finns ändå möjlighet att värdet av pengarna han får vid försäljningen av gården räknas med i skilsmässan och bodelningen. För detta krävs också att gården är hans giftorättsgods och att det inte finns något villkor om att det är hans enskilda egendom.

Jag skulle rekommendera att prata med din man om försäljningen av gården och nämna att du inte tycker det är okej om inte du också kan få ta del av pengarna.
Skulle det uppstå en tvist mellan dig och din man är du alltid välkommen att vända dig till våra jurister här på Lawline: https://lawline.se/boka
Eller ringa in till oss för mer råd: 08-533 300 04

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson.

Hilma NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?