Har en make rätt att sälja en husbil utan samtycke?

2019-12-27 i Bodelning
FRÅGA
Om husbilen står skriven på maken, har han rätt att sälja den utan makans tillåtelse?De har anförskaffat den tillsammans under äktenskapet och ska ansöka om skilsmässa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken kommer att bli tillämplig för att svara på din fråga.

Husbilen utgör giftorättsgods

Utifrån din fråga förstår jag att du är gift vilket innebär att all egendom som du och din make äger är giftorättsgods, i den mån inget annat är föreskrivet, som exempelvis att en viss vara ska vara enskild egendom.

Giftorättsgods innebär att om det uppstår en skilsmässa, har du rätt till halva värdet av din makes egendom - det vill säga värdet av allt som du och din make äger ska läggas samman och efter avdrag för skulder, fördelas giftorättsgodset, (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ingenting av de omständigheter som du angivit påpekar att husbilen är enskild egendom, därmed blir utgångspunkten att husbilen utgör giftorättsgods. (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll om husbilen står på din makes namn, utan det som spelar roll är om det finns en föreskrift som talar om att husbilen är enskild egendom och i ditt fall verkar det inte vara så.

Varje make har redovisningsskyldighet

Din make kan använda husbilen hur han vill, men så länge han inte pantsätter den eller säljer den utan ditt samtycke, (7 kap. 5 § p.3 Äktenskapsbalken). Om ni söker om äktenskapsskillnad (skilsmässa) är du och din make skyldig att redovisa egendom som ni äger. Det innebär att din make kommer att vara skyldig att redovisa husbilen fram till dess att bodelningen är färdig, (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta gör man för att försäkra att du eller din make inte undanhåller egendom från den andra maken.

När äktenskapsskillnad pågår - samtycke måste inhämtas från ena maken för att sälja husbilen

När äktenskapsskillnad pågår kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke. Men om din make skulle sälja husbilen under tiden som äktenskapsskillnad pågår och gör det utan ditt samtycke, så ska han redovisa vinsten från husbilen, enligt redovisningsplikten, (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär att till exempel om din make har sålt husbilen för 50 000 kr, ska man lägga till det i giftorättsgodset.

När äktenskapet är pågående - krävs samtycke för att sälja husbilen om den är samägd

Om jag förstår rätt har ni inte ansökt om äktenskapsskillnad än, vilket innebär att en redovisningsplikt inte föreligger när äktenskapet är pågående. Det finns en lag som heter Lag om samäganderätt och om den blir aktuell i ditt fall, innebär det att din make inte kan sälja husbilen utan ditt samtycke, (2 § Lag om samäganderätt).

När blir Lag om samäganderätt tillämplig?

Det finns enligt Högsta domstolen 3 kriterier för Lag om samäganderätt ska bli aktuell. Det första kriteriet ska vara att en av makarna har köpt egendom i sitt namn men för makarnas gemensamma bruk- i ditt fall står husbilen på din makes namn och om jag förstår rätt använder du och din make husbilen tillsammans, första kriteriet är uppfyllt.

Andra kriteriet är att den andra maken har bidragit ekonomiskt vid köpet, och som jag förstår har du och din make köpt den gemensamt - det vill säga att du har bidragit ekonomiskt, andra kriteriet är också uppfyllt i ditt fall.

Det tredje kriteriet är att din make har insett syftet med att du har hjälpt ekonomiskt och om det tredje kriteriet är uppfyllt så dras den avgörande slutsatsen, att det har förelegat en gemensam partsvilja hos dig och din make att husbilen, ska vara samägd av dig och din make. Det hela innebär att Lag om samäganderätt blir aktuell och att din make inte kan sälja husbilen utan ditt samtycke för att husbilen är samägt.

Sammanfattningsvis kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke under tiden som ni är gifta, för att husbilen är samägt. När du och din make har ansökt om äktenskapsskillnad kan din make inte sälja husbilen utan ditt samtycke och om om han skulle göra det under tiden som äktenskapsskillnad pågår ska han redovisa vinsten från husbilen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar kan Lawlines duktiga jurister hjälpa dig.

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82582)