Har en förälders ekonomi betydelse för lämplighet som vårdnadshavare?

2019-01-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inga regler som hindrar en person från att skaffa barn. Vårdnadshavare till ett barn har ett lagstadgat ansvar att sörja för barnets personliga omvårdnad och angelägenheter i övrigt, detta framgår av 6 kap. 1–2 § Föräldrabalken.

Vid bedömning av vem som utgör en lämplig vårdnadshavare har ekonomiska faktorer en lite betydelse. Utgångspunkten är "Barnets bästa" man ser då till om det finns en risk att barnet skulle fara illa på något sätt osv. Att en av föräldrarna är skuldsatt till kronofogden kommer inte inverka på denna bedömning så länge barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

Vänligen,

Jenny Wärnerup
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3321)
2019-05-19 Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?
2019-05-18 Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka
2019-05-11 Vad innebär gemensam vårdad?
2019-05-11 Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

Alla besvarade frågor (69197)