FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/01/2019

Har en förälders ekonomi betydelse för lämplighet som vårdnadshavare?

Hej om en av föräldrarna är skuldsatt hos kronofogden, kan man skaffa barn ändå?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inga regler som hindrar en person från att skaffa barn. Vårdnadshavare till ett barn har ett lagstadgat ansvar att sörja för barnets personliga omvårdnad och angelägenheter i övrigt, detta framgår av 6 kap. 1–2 § Föräldrabalken.

Vid bedömning av vem som utgör en lämplig vårdnadshavare har ekonomiska faktorer en lite betydelse. Utgångspunkten är "Barnets bästa" man ser då till om det finns en risk att barnet skulle fara illa på något sätt osv. Att en av föräldrarna är skuldsatt till kronofogden kommer inte inverka på denna bedömning så länge barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000