Har en förälder rätt att ta bankkort för en myndig person som bor hemma?

2017-10-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Har en förälder rätt att ta bankkort för en myndig person som bor hemma ? Går även i gymnasiet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att förvalta ett barns förmögenhet och företräda barnet i angelägenheter som rör förmögenheten, tillkommer i allmänhet barnets föräldrar (9 kap. 1 § föräldrabalken) och upphör först när barnet blir myndigt.

Föräldrarna ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Har föräldrar, som i ett led att förvalta barnets tillgångar omsorgsfullt för att det exempelvis varit slösaktigt, tagit hand om barnets bankkort, har de rätt att göra det.

Som nämndes ovan upphör föräldrarnas rätt att förvalta barnets förmögenhet när barnet fyllt 18 år och är myndig. I ditt har dina föräldrar alltså inte rätt att ta ditt bankkort.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95698)