Har efterlevande make arvsrätt om det finns särkullbarn i bilden? m.m.

Hej! Min fråga lyder som följande: Om ett par i ett äktenskap bara innehåller särkullbarn och inga gemensamma barn, innebär det att maken/makan inte ärver sin make/maka? Maken har dock syskon och syskonbarn i livet. Om jag har ett testamente i ett särboförhållande, inga barn finns, dock syskon och syskonbarn. Testamentet är skrivet med full förfoganderätt och vidimerat på advokatbyrå, vad kommer det att innebära för min del? Hade den behövt vara skriven med full äganderätt för att arvet skulle tillfalla mig helt? 

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Utgångspunkter

De frågar jag uppfattar att du vill ha svar på är:

  • Får efterlevande make arv om det finns särkullbarn?
  • Påverkar det något att syskon och syskonbarn finns i livet?
  • Vad innebär det att ett testamente är skrivet med fri förfoganderätt?
  • Vad gäller testamentet - påverkar det något att det finns syskon och syskonbarn i livet?

Eftersom dina frågor avser arv och testamente, så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Du nämner att det finns särkullbarn inblandat, vilket definieras som barn som någon i äktenskapet har tillsammans med någon annan än sin make/maka.


Får efterlevande make arv om det finns särkullbarn?

Huvudregeln är att efterlevande make har rätt till arv, (3 kap 1 §  första stycket ÄB). Om det då finns gemensamma barn inblandade, så får de efterarvsrätt (vilket innebär att de får vänta på arvet tills även efterlevande make avlider). I eran situation finns det dock inga gemensamma barn, utan endast särkullbarn. Särkullbarn omfattas av ett undantag från huvudregeln: de har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § första stycket ÄB). Det innebär, precis som du säger, att efterlevande make inte får något arv. Avstående till förmån för efterlevande make

Särkullbarnet kan dock avstå från att ta ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken (3 kap 9 § ÄB). Särkullbarnet får då istället efterarv, vilket innebär att särkullbarnet skjuter upp sin arvsrätt tills båda makarna är döda. Vid ett sådant avstående är det viktigt att särkullbarnets avstående uttryckligen görs just till förmån för den efterlevande maken, annars kan dennes rätt gå helt förlorad. För att denna regel ska kunna tillämpas ska även särkullbarnet vilja avstå från sitt arv.


Däremot har du rätt till ett visst belopp som efterlevande make

Om särkullbarnet inte vill avstå till förmån till efterlevande make, så har dock ändå efterlevande make rätt till ett visst belopp. Den efterlevande maken har rätt att få ut så mycket att det motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller vid dödsfallet (3 kap 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet är 2022 48 300kr (Statistikmyndighetens hemsida). Det innebär att efterlevande make har rätt till 48 300 x 4 = 193 200 kr. Rätten till egendomen ska dock i första hand tas från vad efterlevande make får genom bodelning eller äger som enskild egendom. Det är först om inte detta värde uppgår i 4x prisbasbeloppet som resten ska tas från den avlidnes kvarlåtenskap.

Exempel: prisbasbeloppet är 193 200 kr. Efterlevande make har genom bodelning och enskild egendom fått 150 000 kr. Det saknas alltså 43 200 kr. Dessa får efterlevande make ta från särkullbarnets arv. Särkullbarnet får då efterarv, och får vänta på dessa pengar tills även efterlevande make är död.


Påverkar det något att syskon och syskonbarn finns i livet?

Syskon och syskonbarn omfattas av andra arvsklassen tillsammans med arvlåtarens föräldrar (2 kap 2 § ÄB). En förutsättning för att arvet ska gå över till andra arvsklassen är att alla personer i första arvsklassen är avlidna. Eftersom det finns särkullbarn, så finns det personer i första arvsklassen och arvet går därför inte över till syskon eller syskonbarn. Om det inte hade funnits särkullbarn, så hade dock efterlevande make ärver allt (3 kap 1 § ÄB). Det innebär att syskon och syskonbarn inte hade ärvt i detta fall. 


Vad innebär det att ett testamente är skrivet med fri förfoganderätt?

Att skriva testamentet med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande får bestämma över egendomen under sin livstid, men inte bestämma över andelen i sitt testamente. Om ni istället skriver med full äganderätt så disponerar den efterlevande helt fritt över egendomen och kan då alltså även testamentera bort egendomen. Det innebär alltså att om testamentet är skrivet med fri förfoganderätt så tillfaller arvet dig, men du kan inte själv bestämma över egendomen i ditt eget testamente.


Vad gäller testamentet - påverkar det något att det finns syskon och syskonbarn i livet? 

Att syster och systerbarn finns i livet påverkar inte testamentet, eftersom det endast är barn som har laglottsskydd. Laglott innebär att man har en form av garanti till arv som man inte kan testamentera bort (7 kap 1 § ÄB). Alltså: eftersom inga barn finns i bilden kan ni testamentera utan att någon annan kan begära att få egendomen.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis för att besvara dina frågor så har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt, men de kan också avstå till förmån för efterlevande make. Om de inte avstår, så har efterlevande i alla fall rätt till fyra gånger prisbasbeloppet (193 200 kr för 2022), detta ska dock i första hand tas ur efterlevande makes egendom. Här har det inget betydelse att det finns syskon eller syskonbarn i livet eftersom både särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt går före deras arvsrätt. Du får ut hela arvet om det är skrivet med fri förfoganderätt, men kan inte bestämma över det i testamente. Syskon eller syskonbarn kan inte göra anspråk på detta.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Eftersom du är intresserad av att skriva ett testamente så kan du också boka tid hos en av våra jurister så hjälper vi dig gärna med det! Tryck här för att boka tid. 

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning